گزيده اي از سخنان گهربار حضرت محمد مصطفی صلي الله عليه و آله

   

 

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : مثل قائم ما مثل وقوع قیامت است که وقت آنرا جز خدای تبارک و تعالی نمی داند و به احدی آشکار نسازد.... جز به صورت ناگهانی پیش نخواهد آمد. کتاب بحارالانوار جلد 51 صفحه 154

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : مهدی (عج) از فرزندان من است نامش نام من ( محمد ) و کنیه اش کنیه من ( ابوالقاسم ) میباشد در صورت و سیرت از همه کس به من شبیه تر است . برای او غیبتی است که در آن مردم دچار حیرت می گردند و بسیاری از دسته ها و گروه های مردم گمراه میشوند . آنگاه مانند ستاره تابانی از پرده غیبت به در می آید و زمین را پر از عدل و داد میکند آن چنان که پر از ظلم و ستم شده باشد.   کتاب بحارالانوار جلد 51

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : برترین عبادت ها انتظار فرج است.    کتاب نهج الفصاحه جلد 1 صفحه 78

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : مهدی (عج) از فرزندان من است نامش نام من ( محمد ) و کنیه اش کنیه من ( ابوالقاسم ) میباشد در صورت و سیرت از همه کس به من شبیه تر است . برای او غیبتی است که در آن مردم دچار حیرت می گردند و بسیاری از دسته ها و گروه های مردم گمراه میشوند . آنگاه مانند ستاره تابانی از پرده غیبت به در می آید و زمین را پر از عدل و داد میکند آن چنان که پر از ظلم و ستم شده باشد.   کتاب بحارالانوار جلد 51

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : برترین عبادت ها انتظار فرج است.    کتاب نهج الفصاحه جلد 1 صفحه 78

از رسولخدا (صلي الله عليه و آله) سوال شد محبوبترین مردم نزد خدا کیست ؟ فرمود : کسی که سودش به مردم بیشتر باشد. اصول کافی جلد 3 صفحه 239

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : شوخی بسیار آبرو را می برد و خنده بسیار ایمان را نابود میکند و دروغ خرمی را بر می اندازد.  امالی شیخ صدوق مجلس چهل و ششم صفحه 270

رسول خدا (صلي الله عليه و آله) : هرکه شب را خسته از طلب حلال بگذراند شب را گذرانده و آمرزیده شده.   امالی شیخ صدوق مجلس چهل و هشتم صفحه 289

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : فرمودند چهار چیز است که هرکدام در خانه ای رخنه کرد ویرانش کند و برکت از آن خانه ها رود : 1.خیانت 2.دزدی 3.شراب 4.زنا   امالی شیخ صدوق مجلس شصت و دوم صفحه 398

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : مردم بیشتر از همه بواسطه دو چیز به جهنم می روند : زبان و عورت. نهج الفصاحه صفحه 121 حدیث 607

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بخیل ترین مردم کسی است که از سلام کردن بخل ورزد. نهج الفصاحه صفحه 113 حدیث 570

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : دلها مانند آهن زنگ می زند . پرسیدند ؟ صیقل آن چیست ؟ فرمودند یاد مرگ و خواندن قرآن. نهج الفصاحه صفحه 189 حدیث 934

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بهترین بندگان خدا آنها هستند که به وعده وفا کنند.  نهج الفصاحه صفحه 172 حدیث 850

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : خداوند به وسیله نیکی با پدر و مادر عمر انسان را زیاد می کند. نهج الفصاحه صفحه 152 حدیث 755

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : خداوند دوست دارد که میان فرزندان خود حتی در بوسیدن آنها به عدالت رفتار کنید.( بین فرزندان فرق نگذارید) نهج الفصاحه صفحه 152 حدیث 754

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : خداوند جوان توبه کار را دوست دارد. نهج الفصاحه صفحه 151 صفحه 749

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : خداوند عبادتهایی را می پذیرد که تنها برای خدا باشد. ( ریا نباشد) نهج الفصاحه صفحه 146 حدیث 717

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : خداوند غیرتمند است و مرد غیرتمند را دوست دارد. نهج الفصاحه صفحه 143 حدیث 706

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : دعا اسلحه مومن است برای دفع دشمنان و ستون دین است که با آن دین مومن برپاست و نور آسمان و زمین است. عین الحیوه صفحه 404

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : عبادت کردن هرچه مخفی تر انجام شود اجرش بیشتر است.    (عبادت برای خدا باشد و برای ریا و خودنمایی نباشد) عین الحیوة صفحه 424

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : صلوات بر من و اهل بیت من نفاق و دشمنی را از بین میبرد. عین الحیوة صفحه 414

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بهترین وقتها برای مناجات و عبادت سحرها است. عین الحیوة صفحه 409

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در آتش است. سفینة البحار جلد 1 صفحه 63

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : خدای عزوجل فرموده : آن کسی که با جنگ آشکارا با من برخاسته کسی است که بنده مومن مرا اذیت و خوار کند.اصول کافی جلد 4 صفحه 53

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : به ابوذر غفاری فرمودند : همانا دنیا زندان مومن است و قبر محل ایمنی و بهشت منزلگاه اوست ولی دنیا بهشت است برای کافر ( چون در آخرت به عذاب الهی دچار میشود ) و قبر محل عذاب و جهنم جایگاه اوست. ارشاد القلوب دیلمی جلد 1 صفحه 45

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : به اصحابشان فرمودند : آیا میدانید بهترین و عاقل ترین شما چه کسی است ؟ اصحاب عرض کردند نمی دانیم.فرمودند : آن کسی که بیشتر به یاد مرگ باشد و خود را آماده آن نماید.گفتند علامات آمادگی برای مرگ چیست ؟ فرمود : دل نبستن به دنیا و توجه داشتن به آخرت و زاد و توشه برای روز وحشت و ترس که ( قیامت) است جمع کردن. ارشاد القلوب دیلمی جلد 1 صفحه 115 

مردمی در حضور حضرت رسول (صلي الله عليه و آله) توصیف و تعریف و مدح مردی را نمودند به حسن عبادتش ( به زیادی عبادتش ) حضرت فرمودند : عقل او چگونه است و ببینید چقدر عقل دارد.جز این نیست که در قیامت هرکسی را جزا می دهند به اندازه عقلش.و ادب و نیکوئی مرد دلیل بر صحت و درست بودن عقلش است. ارشاد القلوب جلد 2 صفحه 284

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : نبی اکرم (صلي الله عليه و آله) از جبرئیل سوال کردند که نزد خداوند علماء گرامی ترند یا شهدا ؟ گفت : یک نفر عالم گرامی تر است از هزار شهید.زیرا علماء به پیغمبران اقتدا کردند و شهدا به علماء اقتدا کردند. ارشاد القلوب جلد 2 صفحه 205

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : کسی که قرآن بخواند و به آن عمل نکند خداوند او را روز قیامت کور محشور خواهد کرد.   جامع الاخبار و الاثار جلد 1 صفحه 409

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : شراب گرد آورنده گناه و ریشه زشتیها و کلید بدیهاست.  بحارالانوار جلد 79 صفحه 149

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : شرابخوار از رحمت خدا دور شده است شرابخوار همانند بت پرستان است و روز قیامت با فرعون و هامان محشور میشود. بحار الانوار جلد 79 صفحه 141  ( در صورتی که توبه نکند)

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : تا زمانی که مومن در کمک به برادر مومن خود کوشا باشد خدا هم او را کمک و یاری خواهد کرد.   بحارالانوار جلد 74 صفحه 312

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : وقتی مسلمانی از کنار برادر مسلمانش عبور می نماید و سلام نمی کند  ملائکه از آن مسلمان تعجب می کنند. محجه البیضاء جلد 3 صفحه 382

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : ای علی ! تو و شیعه ات و دوست شیعه تو در بهشت خواهد بود.و دشمن تو و غلو کننده ( درباره تو ) در آتش خواهند بود.  بحارالانوار جلد 25 صفحه 265 حدیث 4

ابن مسعود گفت : رسول خدا (صلي الله عليه و آله) ( در مسجد ) به شانه ی علی (عليه السلام) زد و سپس فرمود : این ( مرد ) و شیعیان او رستگارانند.  بحارالانوار جلد 7 صفحه 178 حدیث 15

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : ابن عباس می گوید : از پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) درباره فرموده خداوند ( در قرآن ) السابقون السابقون ..... پرسیدم ؟ در پاسخ فرمود : جبرئیل گفت : آنان علی (عليه السلام) و شیعیان او هستند که به سوی بهشت پیش تاختند ( رفتند ) و به الطاف و نعمت های خداوند نزدیک شدند.  بحارالانوار جلد 68 صفحه 20 حدیث 33

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : کسی که غیبت مسلمانی را بکند روزه اش باطل میشود و وضویش باطل میشود و روز قیامت در حالی می آید که از دهانش بویی متعفن تر از مردار بیرون می آید که اهل قیامت از آن بو رنج می برند. وسائل الشیعه جلد 8 صفحه 599 حدیث 13

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : از پرخوری بپرهیزید چون بدن را تباه می کند و بیماری به وجود می آورد و سست کننده از عبادت است.   مستدرک الوسائل جلد 16 صفحه 210 حدیث 6

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : مسواک زدن دوازده فایده دارد : 1.دهان را پاکیزه می کند. 2.موجب خشنودی پروردگار میشود.3.دندانها را سفید میکند.4.مانع پوسیدگی دندان میشود.5.بلغم را دفع میکند.6.غذا را لذیذ میسازد.7.حسنات را دو برابر میکند.8.با مسواک زدن به سنت پیامبر (صلي الله عليه و آله) عمل میشود.9.ملائکه نزد او حاضر میشوند.10.لثه را محکم می کند.11.از گذرگاه مسواک ( دهان ) قرآن عبور میکند.12.دو رکعت نماز با مسواک پیش خدا محبوبتر است از هفتاد رکعت نماز بدون مسواک . روضه الواعظین صفحه 308

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : کسی که برای رفع نیاز برادر مومن خود کوشش کند مثل این است که نه هزار سال خداوند متعال را عبادت کرده در حالیکه روزها روزه بوده و شبها هم شب زنده داری می کرده است.  بحارالانوار جلد 74 صفحه 315

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : به خدا قسم که برآوردن حاجت مومن از روزه یک ماه و اعتکاف یک ماه در مسجد بهتر است.    بحارالانوار جلد 74 صفحه 285

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : هنگامی که از پرداختن زکات خودداری شود زمین برکاتش را باز خواهد داشت.  وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 14

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : کسی که نیاز برادر مومن خود را برآورد مثل کسی است که روزگاری خدا را عبادت کرده است.  بحارالانوار جلد 74 صفحه 302

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : سعادتمندترین مردم کسی است که با مردمان درست کار و نیکوکار معاشرت نماید.        عین الحیوة صفحه 443

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : هرکه به مومنی در جائی که آب به راحتی بدست می آید و موجود میباشد آب دهد خداوند به او هفتادهزار حسنه می دهد و اگر درجائی که آب کم باشد به مومنی آب دهد مانند این است که دو نفر از فرزندان اسماعیل (عليه السلام) را آزاد کرده باشد.  عین الحیوة صفحه 445

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : صلوات فرستادن بر من و اهل بیت من نفاق و دشمنی را از بین میبرد.   عین الحیوة صفحه 414

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : مومنان با یکدیگر برادرند و نیازهای همدیگر را برآورده میکنند و خداوند هم نیاز آنها را برطرف میکند. بحارالانوار جلد 74 صفحه 316

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : نگاه کردن فرزند به پدر و مادرش از روی محبت عبادت محسوب میشود.  بحارالانوار جلد 74 صفحه 80

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : روز غدیر خم برترین عیدهای امت من است و آن روزی است که خداوند بزرگ دستور داد آن روز برادرم علی بن ابی طالب را به عنوان پرچمدار ( و فرمانده ) امتم منصوب کنم. تا بعد از من مردم توسط او هدایت شوند و آن روزی است که خداوند در آن روز دین را تکمیل و نعمت را بر امت من تمام کرد و اسلام را به عنوان دین برای آنان پسندید.  امالی صدوق صفحه 125 حدیث 8

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : غضب ایمان را فاسد می گرداند چنانکه سرکه عسل را فاسد میکند. ارشاد القلوب جلد 2 صفحه 235

رسول خدا (صلي الله عليه و آله) : خداوند پاک و پاکیزه است و پاکیزگی را دوست میدارد , تمیز است و تمیزی را دوست میدارد.  میزان الحکمه جلد 4 صفحه 3302 حدیث 20314

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : هرکس از کار خوب و نیکویش خوشحال و از کار گناهی که کرده ناراحت شود آن کس مومن است.  خصال الصدوق جلد 1 صفحه 87

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : رسول خدا (صلي الله عليه و آله) فرمود : مومن در یک روده می خورد و کافر در هفت روده. ( مراد اینکه مومن پرخوری نمی کند ولی کافر پرخوری می کند ) خصال الصدوق جلد 2 صفحه 104

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : کار خیر بسیار است و عمل کننده اش کم است.  خصال الصدوق جلد 1 صفحه 77

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بوی بهشت از مسافت پانصد سال راه شنیده میشود ولی عاق والدین و دیوث آن را نمی شنوند . عرض شد : ای رسول خدا دیوث کیست ؟ فرمود کسی که زنش زنا دهد و او بداند. خصال الصدوق جلد 1 صفحه 81

رسول خدا (صلي الله عليه و آله) : به همانی که جانم در دست او است هرگز علی (عليه السلام) را به جبهه جنگی در حال رفتن ندیدم جز این که دیدم جبرئیل با هفتاد هزار فرشته در سمت راست ، و دیدم میکائیل را با هفتاد هزار فرشته در سمت چپ اوست ، و فرشته مرگ جلوی اوست ، و ابری بر سرش سایه کند تا پیروزی رسد.  خصال الصدوق جلد 1 صفحه 206

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : همنشینی ( رفاقت )  با اهل دین شرف دنیا و آخرت است.  خصال الصدوق جلد 1 صفحه 64

 جبرئیل نزد پیغمبر (صلي الله عليه و آله) آمد و عرض کرد : ای محمد هرچه میخواهی زنده باش که آخر می میری ، هرکه را خواهی دوست بدار که از او جدا می شوی هر کاری را که خواستی  بکن که در مقابل کار خوب پاداش و در مقابل کار بد عذاب خواهی شد و بدانکه شرافت مرد به عبادت او است در شب و عزت مرد به بی نیازی از مردم است. امالی شیخ صدوق مجلس چهل و یکم صفحه 234 حدیث 5

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : چون یکی از شما می خواهد کاری انجام دهد ، باید آنرا درست و محکم انجام دهد. سفینة البحار جلد 2 صفحه 278

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : کسی که به مسلمانی خیانت کند ، یا به او زیانی برساند ، یا به او نیرنگ بزند ، از ما نیست.  الحیاة جلد 5 صفحه 546

 حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : هرکس که بدون دانش ( مهارت و تخصص ) به کاری دست زند ، بیش از اینکه آن کار را درست انجام دهد ، خراب می کند.  تحف العقول صفحه 39

رسول خدا (صلي الله عليه و آله) : هرکه به امامی بی وفائی ( و عهد شکنی  ) کند با دهن کج وارد محشر گردد تا به دوزخ رود.اصول کافی جلد 4 صفحه 34

حضرت باقر عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى اللّه عليه و آله فرمود: پيوسته غم و اندوه گريبانگير مؤ من باشند تا براى او گناهى بجا نگذارند.  اصول كافى جلد 4 صفحه  181

رسول خدا (ص ) فرمود: صلوات بر من و بر اهل بيت من نفاق را مى برد. اصول كافى جلد 4 صفحه  250

اسماعيل بن عبدالخالق گويد: مردى از اصحاب پيغمبر (ص ) (چندى ) بخدمت آنحضرت (ص ) نيامد، (و پس از مدتى ) خدمتش رسيد، رسول خدا (ص ) باو فرمود: چه چيز تو را از ما دور كرده بود؟ عرضكرد: بيمارى و ندارى ، باو فرمود: آيا بتو نياموزم دعائى كه خداوند از تو بيمارى و ندارى را دور سازد؟ عرض كرد: چرا يا رسول الله ، فرمود: بگو: ((لا حول و لا قوة الا باللّه (العلى العظيم ) توكلت على الحى الذى لا يموت و الحمد لله الذى لم يتخذ (صاحبة و لا) ولدا و لم يكن له شريك فى الملك و لم يكن له ولى من الذل و كبره تكبيرا)). گويد: پس درنگى نكرد (و طولى نكشيد) كه خدمت پيغمبر (ص ) بازگشت و عرضكرد: اى رسول خدا (ص ) خداوند بيمارى و ندارى را از من برد.اصول كافى جلد 4 صفحه  332

پيغمبر (ص ) فرمود: خانه هاى خود را بتلاوت قرآن روشن كنيد و آنها را گورستان نكنيد چنانچه يهودى و نصارى كردند، در كليساها و عبادتگاههاى خود نماز كنند، ولى خانه هايش خويش را معطل گذارنده اند (و در آنها عبادتى انجام ندهند) زيرا كه هرگاه در خانه بسيار تلاوت قرآن شد خير و بركتش زياد شود، و اهل آن بوسعت رسند، و آن خانه براى اهل آسمان درخشندگى دارد چنانچه ستارگان آسمان براى اهل زمين مى درخشند. اصول كافى جلد 4 صفحه  413

رسول خدا (ص ) فرموده : حق مسافر اين استكه چون بيمار شد رفقاى هم سفرش ‍ تا سه روز بخاطر او توقف كنند.  اصول كافى جلد 4 صفحه  494

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : خدا نه سفارش به من کرده من هم به شما توصیه میکنم : اخلاص در عمل در نهان و عیان.عدالت در حال خشم و خشنودی.اقتصاد در فقر و غنی بودن.گذشت از ظالم.بخشش به آنکه محرومم کرده.پیوند با کسی که از من بریده.و اینکه سکوتم فکر باشد و گفتارم ذکر.و نگاهم عبرت آموزی. نصایح صفحه 292 تا 293

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : خداوند متعال اسلام را به دست من رونق داد قرآن را بر من نازل کرد کعبه را به دست من گشود  مرا بر همه مردم مزیت بخشید در دنیا سرور نسل بشر و در قیامت زینت بخش صحرای محشر قرار داد بهشت را بر سایر پیامبران پیش از ورود من حرام کرده و همچنین بر سایر امتها پیش از امت من خلافت را پس از من تا قیامت در اهلبیتم نهاده و هر که به آنچه می گویم کافر شود به خدای بزرگ کفر ورزیده است. نصایح صفحه 292

رسول خدا (ص ) فرموده : بمن ايمان ندارد كسى كه سير بخوابد و همسايه اش گرسنه باشد ، و فرمود: اهل يك آبادى كه شب را بگذرانند و در ايشان گرسنه اى باشد روز قيامت خداوند به آنها نظر رحمت نيفكند. اصول كافى جلد 4 صفحه  493

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : کسی که مومنی را خوشحال کند مرا خوشحال نموده و کسی که مرا خوشحال نماید خدا را خوشحال کرده است. بحارالانوار جلد 74 صفحه 287

رسولخدا (صلي الله عليه و آله) فرموده : عطسه براى بيمار نشانه بهبودى و آسودگى بدن اوست . اصول كافى جلد 4 صفحه  476

 حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : شقی و بد بخت در شکم مادر بد بخت است و سعید در شکم مادر خوشبخت .         الحدیث جلد 3 صفحه 140

 رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) : دنیا زندان مومن و بهشت کافران است و مرگ پلی است که مومنان را به بهشت می رساند و کافران را به دوزخ .   الحدیث جلد 3 صفحه 203

 حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : هیچ یک از مسلمین را تحقیر نکنید و کوچک نشمارید زیرا مسلمانی که در نظر شما کوچک است نزد خداوند بزرگ است .       الحدیث جلد 3 صفحه 221

 رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) : به فرزندان خود احترام کنید و با آداب و روش پسندیده با آنها معاشرت نمایید .                       الحدیث جلد 3 صفحه 256

 حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : خوشبخت كسي است كه آئين اسلام را پذيرفته و به مقدار معاش (خرج خودش) درآمد دارد و بدنش سالم است. الحديث جلد 3 صفحه 271

 حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : كسي كه از همه نعمت‌هاي خداوند تنها به خوردن و نوشيدني متوجه است و ديگر نعم الهي را در وجود خودش نمي‌بيند نادان و كفران كننده نعمت است ، او راه غلط را مي‌پيمايد و زود است كه به عذاب الهي دچار شود. الحديث جلد 3 صفحه 274

 رسول اكرم (صلي الله عليه و آله) : از رحمت خدا دور باد آن پدر و مادري كه با رفتار و گفتار نادرستشان موجبات بدكاري فرزندان خود و نارضايتي خويشتن را از وي فراهم آورند. الحديث جلد 3 صفحه 280

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : به مردم بلا زده و جذامی , چشم خود را ندوزید و به آنها نگاه طولانی نکنید که باعث ملالت و آزردگی آنان میشود . الحدیث جلد 3 صفحه 327

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : به شما درباره نو بالغان و جوانان به نیکی سفارش می کنم که آنها دلی رقیق و قلبی فضیلت پذیرتر دارند خداوند مرا به پیامبری بر انگیخت تا مردم را به رحمت الهی بشارت دهم و از عذابش بترسانم . جوانان سخنان مرا پذیرفتند و با من پیمان محبت بستند ولی پیران از قبول دعوتم سرباز زدند و به مخالفتم بر خاستند سپس به آیه ای از قرآن اشاره کرد و در باره مردم کهنسال که مدت زندگی آنها به درازا کشیده و دچار قساوت و سخت دل شده اند سخن گفت . الحدیث جلد 3 صفحه 331

 حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : شديدترين عذاب در قيامت براي عالمي است كه به علمش عمل ننموده و دانشش او را بهره‌ مند نكرده باشد. الحديث، جلد 3 ، صفحه 382

 حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : از دروغگويي بپرهيزيد، گمان مي‌كنيد نجات شما در دروغ‌ گفتن است، بدانيد كه اشتباه مي‌كنيد و هلاكت شما در دروغ ‌گفتن است. الحديث، جلد 3 ، صفحه 384

 حضرت محمد‌ (صلي الله عليه و آله) : درباره انتخاب همسر فرمود : بپرهيزيد از خضراء دمن. به حضرت عرض شد: يارسول‌الله خضراء دمن چيست؟ فرمود: زن زيبايي كه از خانواده بد و پليد به وجود آمده باشد. الحديث، جلد 3 ، صفحه 391

 حضرت محمد (صلي الله عليه و آله)‌ : براي يك مرد پس از قبول اسلام هيچ سودي بهتر از همسري با يك زن مسلمان درستكار نيست، زني كه مرد را با ديدن خود شاد سازد، از دستورش اطاعت نمايد، و در غياب شوهر حافظ عفت خويش و اموال وي باشد. الحديث، جلد 3 ، صفحه 390

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : در ضمن بيان وظائف و حقوق همسايگان فرموده است: موقعي كه براي خود و خانواده ميوه خريداري مي‌كني مقداري از آن را به همسايه اهدا كن. اگر نمي‌تواني هديه بدهي ميوه را سري و مخفيانه به منزل ببر. مراقب باش فرزندت ميوه را به خارج از منزل نبرد تا كودك همسايه از ديدن آن ناراحت و آزرده شود. الحديث، جلد 3 ، صفحه 388

 رسول اكرم (صلي الله عليه و آله) : اي جوان ازدواج كن و از زنا بپرهيز كه زنا ريشه‌هاي ايمان را از دلت برمي‌كند. الحديث، جلد 3 ، صفحه 394

 حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : زن را براي زيباييش به همسري مگير چه ممكن است جمال زن باعث پستي و سقوط اخلاقيش شود، و همچنين به انگيزه مالش با وي پيوند زناشويي برقرار مكن زيرا مال مي‌تواند مايه طغيان او گردد، بلكه به سرمايه دينش متوجه باش و با زن با ايمان ازدواج كن. الحديث، جلد 3 ، صفحه 394

 حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : كسي كه يتيمي را در خاندان خود نگهداري كند و از هر جهت در پرورش او بكوشد تا دوران كودكيش سپري گردد و از سرپرستي بي‌نياز شود با اين عمل خداوند بهشت را بر او واجب مي‌كند. الحديث، جلد 3 ، صفحه 397

 حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : به سربازانی که از جبهه جنگ برگشته بودند فرمود : در گشایش و رحمت باشند مردمی که جهاد اصغر را انجام داده و جهاد اکبر به عهده آنها باقی مانده است . عرض شد یا رسول الله جهاد اکبر کدام است ، فرمود جهاد با نفس . الحدیث جلد 3 ص 308

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : نیرومند و قوی و قهرمان کسی نیست که در کشتی ، رقیب خود را بر زمین زند بلکه نیرومند کسی است که در موقع خشم مالک نفس خود باشد . الحدیث جلد 3 ص 313

رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) : بیماران را عیادت نمایید ، و در تشییع جنازه ها بروید ، زیرا شما را به یاد آخرت می اندازد . الحدیث جلد 3 ص 310
رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) : به مولا علی (عليه السلام) فرموده است : از رحمت و فیض الهی بی نصیب باد آن پدری و مادری که براثر سوء رفتار و گفتار خود باعث انحراف فرزندان خویش شوند و او را به ایذاء عصیانشان وادار سازند .                                                      الحدیث جلد 3 صفحه 342

آئین مقدس اسلام در برنامه تربیت کودک اولیا اطفال را از زیاده روی در اعمال محبت بر حذر داشته است  , آنانکه در مهر و نوازش فرزندان افراط می کنند و باروش ناپسند خویش آنان را به بیماری خود پسندی و از خود رضایی مبتلا می نمایند مورد بد بینی پیشوایانی اسلام هستند .

رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) می فرمایند: آگاه باشید بدترین مردم در امت من کسانی هستند که از ترس اذیت وآزارشان مورد احترام هستند، آگاه باشید کسی را که مردم از شرش احترام کنند از من نیست و با من بستگی روحانی ندارد.                الحدیث جلد 3 صفحه 194

 پیامبر رحمت حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) به ابن مسعود توصیه فرمودند : مبادا مهر و محبت نسبت به زن و فرزند ، تو را وادار نماید که در محیط گناه قدم بزاری و دامن خویش را به حرام آلوده گنی .                                  الحدیث جلد 3 صفحه 158

پیامبر رحمت حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) فرمودند : از رحمت الهی دور باد آن کسی که ثروتمندی را به علت مال و سرمایه اش تکریم و احترام نماید.     الحدیث جلد 3 صفحه 158

 پیامبر رحمت حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) می فرمایند : روح متوفی (مرده) پس از مرگ ندا می دهد ای خانواده وفرزندان من ، مراقب باشید، دنیا شماها را به بازی نگیرد همانطور که مرا به بازی گرفت و اغفالم کرد اموالی از حلال و حرام جمع آوری نمودم وآنرا  برای دیگران به جای گذاردم، هم اکنون آسایش و رفاهش برای آنان است وتبعات وعوارض ناراحت کننده اش برای من، بترسید وحذر کنید از وبالی که مرا دامنگیر شده است.                          الحدیث جلد 3 صفحه 160

 پیامبر رحمت حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) می فرمایند: آنکس که می خواهد عزیزترین مردم باشد باید از گناه اجتناب نماید و به تقوی و پرهیزگاری بگراید.                      الحدیث جلد 3صفحه 163

 پیامبر رحمت حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) می فرمایند: هیچ مونی حق ندارد خود را ذلیل و پست نماید.           الحدیث جلد 3 صفحه 167

 حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : خدا رحمت کند کسی را که در نیکی و نیکو کاری به فرزند خویش کمک کند راوی حدیث پرسید : چگونه فرزند خود را در نیکی یاری نمایم ؟ حضرت در جواب چهار دستور داد : 1- آنچه را که کودک در قوه و قدرت داشته و انجام داده است از او قبول کند . 2- آنچه انجام آن برای کودک سنگین و طاقت فرسا است از او نخواهد . 3- او را به گناه و طغیان وادار نکند . 4- به او دروغ نگوید و در برابر او مرتکب اعمال احمقانه نشود.  الحدیث جلد 3 صفحه 344  یکی از علل دروغ گویی فرزندان تکالیف سنگین بر  آنها تحمیل نمودن و توقع بیش از طاقت از آنان داشتن است . سخت گیری های اولیاء اطفال و توقع های نادرست که فوق طاقت کودکان است آنان را به راه دروغ گویی می کشاند و این خلق ناپسند را در وجود آنان بیدار می کند .

 رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) : در وصایای خود به ابوذر غفاری فرمود : ای اباذر به حساب نفس خود رسیدگی کن پیش از آنکه مورد محاسبه قرار گیری چه این کار حساب قیامتت را آسانتر می کند خود را وزن کن و بسنج پیش ازآنکه در قیامت در معرض توزین واقع شوی.و خویشتن را برای عرضه بزرگ روز قیامت  در پیشگاه الهی مهیا کن که در آنروز هیچ چیز پنهان نماند سپس فرمود ای اباذر شخص به مقام شامخ تقوی نائل نمی شود تا نفس خود را حسابرسی کند شدیدتر از حسابرسی یک شریک از شریک دیگر و بر اثر این حسابرسی دقیق ، بداند خوردنیش و نوشیدنیش و پوشیدنیش از کجا است از حلال یا از حرام ؟ ای اباذر آنکس که به حدود الهی اعتنا نمیکند و باک ندارد از چه راهی مال بدست  می آورد  خدا هم باک ندارد از چه راهی  او را به جهنم وارد نماید. الحدیث جلد 3 صفحه 369

رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) : مردان عاقل و درس خوانده دو قسمند : اول عالمی که به علم خود عمل می کند برای او نجات و رستگاری است . و دیگر عالمی که به دانش خود عمل نمی کند او در هلاکت و بدبختی است .                    الحدیث جلد 3 صفحه 382

 ابو ذر غفاری از مردان الهی و از صحابه محترم رسول الله بود ، روزی دچار لغزش سخن شد و در محضر آن حضرت بلال بن ریاح را به این جهت که مادرش از نژاد سیاه بود تحقیر کرد و گفت : (( یابن السوداء )) ای پسر زن سیاه ، رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) : از سخن ابی ذر خشمگین و ناراحت شد و در کمال تندی و شدت سخن  نادرستش را بر خش کشید و فرمود : ای ابی ذر پیمانه هیچ کس مملوع و لبریز نیست و فرزند زن سفید بر فرزند زن سیاه برتری ندارد .    الحدیث جلد 3 صفحه 133

 حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : از عقل , راهنمایی و هدایت بخواهید تا راه را از بیراهه بشناسید ، مبادا از راهنمائیهای عقل سرپیچی کنید که پشیمان خواهید شد .      الحدیث جلد 3 صفحه 122

 حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : خداوند فرموده : به رحمت من اعتماد کنید , به فضل من امیدوار باشید و با حسن ظن به من مطمئن شوید که رحمت من در این زمینه ها شامل حال مردم می شود . الحدیث جلد 3 صفحه 118

  رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) : اگر مردی برای خارکنی به بیابان برود و هیزم جمع کند ، با دوش خود حمل نماید و آنرا بفروشد و از قیمتش خویش را بی نیاز کند و مازادش را صدقه بدهد بهتر از آن است که از ثروتمندی درخواست کمک نماید ، خواه مرد ثروتمند به او چیزی بدهد یا محرومش سازد.       الحدیث جلد 3 صفحه 22

  حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : به دست آوردن مال حلال برای تامین و گذراندن معاش بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است .          الحدیث جلد 3 صفحه 8

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : فرزند آدمی در هفت سال اول زندگی فرمانده است ، در هفت سال دوم زندگی فرمانبردار و مطیع پدر و مادر است ، و در هفت سال سوم وزیر خانواده و مشاور پدر و مادر است .الحدیث جلد 3 صفحه 103

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) در حدیثی حقوق پسران و دختران را به پدران خود ، شرح داده و فرموده است : از حقوقی که پسر ، به پدر خود دارد این است که مادر او را احترام کند ، برای کودک نام خوب انتخاب کند ، به کودک قرآن بیاموزد، او را به پاکی و پاکدلی پرورش دهد.الحدیث جلد 3 صفحه 85

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : به کودکان خود در هفت سالگی امر کنید تا نماز بگذارند.الحدیث جلد 3 ص81

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : عده ای از کودکان را دید فرمود : وای بر فرزندان آخرالزمان از پدرانشان. عرض شد یا رسول الله از پدران مشرک آنها ، فرمود نه بلکه از پدران مسلمانشان که هیچ چیز از فرائض و واجبات دینی را به آنان نمی آموزند و اگر خود فرزند به دنبال فراگیری و یاد گرفتن پاره ای از مسائل دین رود، آنها را از اداء این وظیفه مقدس باز می دارند و تنها به این قائل هستند که فرزندانشان ثروت نا چیزی از دنیا به دست آورند، من از این قبیل پدران بیزار هستم و آنان نیز از من بیزارند. الحدیث جلد 3 صفحه 77

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : به بزرگسالان خود احترام کنید و نسبت به کودکان خویش ترحم و عطوفت نمائیذ. الحدیث جلد 3 صفحه 58

 از صفات پسندیده پیغمبر اسلام این بود که به تمام مردم از کوچک تا بزرگ سلام می کرد. الحدیث جلد 3 صفحه 78

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : هرکس دانشی را به کسی بیاموزد برای آموزنده پاداش آنکس است که عمل به دانش خود کرده تا روز قیامت،و نیز حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) فرموده است : هرگاه مرد بمیرد عملش تمام میشود و ارتباطش با دنیا قطع میشود مگر سه عمل که اجرش قطع شدنی نیست : 1.صدقه جاریه ( بناهای خیریه که ساخته است ) 2.علم و دانشی که مردم از آن بهره ببرند (کتابهای علمی که بعد از او باقی بماند ) 3.فرزند صالح و شایسته ای که بعد از او بماند و برای پدر طلب آمرزش کند.ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 34

رسول خدا (صلي الله عليه و آله) : آیا شما را به سخاوتمندترین مردم آگاه نکنم ، عرض کردند چرا یا رسول الله فرمود : سخاوتمند ترین مردم خداست و من سخی ترین فرزندان آدمم و سخاوتمندترین مردم بعد از من مردی است که بعد از من دانشی بیاموزد و آن دانش را نشر دهد و پراکنده کند ، روز قیامت آن مرد از قبر برانگیخته میشود در صورتی که در حکم یک امت و جمعیت است از نظر بزرگی و نیز مردی که در راه خدا جانبازی و فداکاری کند تا کشته شود.ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 34

رسول خدا (صلي الله عليه و آله) : بهترین و دوست ترین مومنین در پیشگاه خدا کسی است که نفس خویش را در طاعت خدا قرار دهد و امت پیغمبرش را پند و اندرز دهد و در عیبهای خویش اندیشه کند و آنها را اصلاح کند و بداند و عمل کند و بیاموزد.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 33

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بهترین انفاق مومن در پیشگاه پروردگار پندی است که بدان پند اندرز میدهد مردم پراکنده و گمراه را و خدا هم مسلم به آن پند نفع میدهد ایشان را و این موعظه بالاتر از عبادت و بندگی یکسال است. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 32

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : مثل کسی که علم و دانش می آموزد ولی به علمش عمل نمی کند ، مانند چراغی است که خودش را میسوزد و دیگری از نورش استفاده میکند. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 36

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : در روز قیامت بنده قدم از قدم بر ندارد مگر اینکه پنج سوال از او بپرسند : 1.از عمرش می پرسند که در چه راهی مصرف کرده است .2.از جوانیش می پرسند که در چه راهی مصرف کرده ای .3.از دارائی و ثروتش می پرسند که از چه راهی درآوردی و در چه راهی خرج کردی 4.از علم و دانشش پرسند که چقدر از آن را عمل کردی. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 37

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : دانشی که بهره ای از آن برده نشود ( به آن عمل نشود ) ، مانند گنجی است که انفاق نمیشود. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 37

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : دانشمند کسی است که از دنیا می هراسد میلی هم به دنیا ندارد ، زیرا که دانش او رهنمایی میکند که دنیا زهریست هلاک و تباه کننده ، پس او را وادار میکند که از هلاکت و نابودی فرار کند پس هرگاه عالم میل به دنیا کرد ، مردم می فهمند که او در گفته خود کاذب و دروغگو است. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 36

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بهترین ارمغانیکه که مسلمان به برادر مسلمانش میدهد پند و اندرزیست که هدایت او را زیاد و از هلاکت نگه دارد. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 31

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : مرد مسلمان نخواهد بود تا زمانی که مردم از زبان و دستش در امان باشند ، و نیز مومن نمی باشد کسی که برادرش از ستم او در امان نباشد و همسایه اش از شر او ایمن نباشد و دانشمند نیست عالمی که به علم خویش عمل نکند و پرهیزکار نیست عابدی که دارای ورع نباشد. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 38

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : شب معراج دیدم گروهی را که لبهای آنان را با قیچی های آتشین قیچی میکنند ، به جبرئیل گفتم این گروه چه کسانی هستند ؟ جبرئیل عرض کرد : این گروه سخنرانان و خطیبان هستند که مردم را امر به خوبی میکردند ولی خودشان را فراموش می نمودند ( و به گفته هایشان عمل نمی کردند ) اینان کتاب خدا را میخواندند اما نمی اندیشیدند. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 38

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : علم و دانش را برای بزرگی و مباهات به دانشمندان نخواهید ، علم و دانش را نخواهید برای کوچک شمردن بی سوادان و سفیهان ، علم و دانش را نخواهید برای مجادله با بی سوادان ، علم و دانش را نخواهید برای خودنمائی در مجالس ، علم و دانش را نخواهید برای جلب توجه مردم به خود برای ریاست طلبی ، که هرکس هدفش از آموختن علم و دانش این چنین باشد جایگاهش دوزخ است. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 39

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) به ابی ذر غفاری فرمود : جوری در دنیا زندگی کن که گویا غریبی و خود را در شمار مردگان حساب کن ، پس هرگاه شب را صبح کردی سخن از شب نگو و هرگاه روز را به شب رساندی حرفی از فردا نگو و در تندرستی خویش به فکر هنگام مریضی باش و در جوانی فکر روزگار پیری کن و در وقت زنده بودن و زندگی به فکر دوران مردن باش زیرا که نمی دانی فردا چه شرایطی از زندگی قرار میگیری. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 44

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بسیار به فکر درهم شکننده خوشیها ، مرگ باشید ، زیرا اگر شما در تنگنای ( فقر ) زندگی باشید یاد مرگ بر شما گشایش می دهد و شما را راحت میکند ، پس به زندگی خود راضی و خشنود و پابرجا میشوید ، و اگر در ثروت و دارائی زندگی باشید ، ثروت در نظر شما مبغوض میشود و کوشش در کمک کردن به فقرا میکنید و پاداش داده می شوید. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 44

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : هر اندازه که قدرت دارید از غم و غصه دنیا بیرون باشید و آسوده خاطر ، زیرا هرکس به فکر دنیا باشد دلش سخت میشود و فقر و نیازمندی پیش دو چشمانش باشد به او جز همان بهره ای که برایش نوشته شده چیزی پیش نخواهد داد ، اما آن کس که همتش آخرت باشد خدا کارش را درست کند و ثروت و بی نیازیش را در دلش قرار دهد و دنیا با فروتنی به او رو آورد. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 45

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : به ابی ذر فرمود : ای اباذر دنیا زندان مومن است و گورستان جایگاه ایمنی ( راحتی ) او و بهشت جایگاه مومن است ، ولی دنیا بهشت کافر است و قبر مجازات و عذابش و جهنم آرامگاه کافر است. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 45

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : مومن برای آخرت زاد و توشه ( کار نیک ) برمیگیرد ، ولی کافر از دنیا بهره و لذت میبرد. ای پسر آدم از حرامهای الهی خود را نگه دار تا عابد باشی و خوشنود باش به آنچه که خدا برایت قسمت کرده است تا بی نیاز ، ثروتمند باشی ، به همسایه ات نیکی کن که مسلمان باشی و همراهی کن مردم را ( در کارهای خیر ) همان طوریکه دوست داری با تو همراهی کنند ، تا با انصاف باشی. همانا پیش از شما گروهی بودند که اموال زیاد و بسیاری جمع کرده بودند و بناهای بلند و زرنگار ساختند و آرزوهای دراز داشتند ، شب را به روز گزراندند در صورتیکه بامدادان تباه شدند و خانه هایش بصورت گورستان درآمد.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 46

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : سخت ترین چیزی که بر شما بیمناکم از آن دو چیز است : یکی آرزوی دراز ، دیگری پیروی از هوای نفس ، زیرا که پیروی نفس جلوگیری میکند شما را از حق و درازی آروز آخرت را از یاد شما میبرد ، همانا خدا دنیا را می دهد به دوستان و دشمنانش ، ولی آخرت را جز به دوستانش به کسی عطا نخواهد کرد.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 51

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : مردم ! خویشتن را فریب ندهید زیرا که خدا چیزی را بیهوده نیافریده ، اگر چنین می بود آفریدن ذرات و مورچگان و پشه ها بیهوده بود. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 51

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : همانا خدای تعالی دنیا را خانه مصیبت و آخرت را سرای پاداش قرار داده ، پس قرارده گرفتاری دنیا را پاداش و ثواب آخرت و پاداش آخرت عوض از گرفتاریهای دنیاست ، پس می گیرد تا ببخشد و گرفتار میکند تا پاداش و جزا دهد و همانا دنیا زودگذر است و به سرعت انتقال پیدا میکند ، زینهار بترسید از شیرینی شیر دنیا که تلخی آن وقتی است که از شیر بگیرد و تو را از خود جدا کند.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 57

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : مردم در دنیا میهمانانند و هرچه در دست آنان است عاریه باشد ، همانا میهمان کوچ کننده است ، عاریه هم به صاحبش برمیگردد ، آهای مردم همانا دنیا متاعست آماده که از آن نیک و بد میخورند ولی آخرت وعده ایست راست که در آن روز فرمان میدهد پادشاهی دادگر غالب پس خدا رحم میفرماید به هرکس که به نفس خویش نگاهی کند و آماده برای شب اول قبرش باشد و ریسمانش را بر گردنش افکنده باشد پیش از آنکه مرگ او برسد و آرزویش را قطع کند ، ندامت و پشیمانی برایش فایده ای ندارد. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 58

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : زینهار بپرهیزید از گناهان کوچک زیرا که برای همان گناهان کوچک از طرف خدا پرسش کننده ایست و همانا گناهان کوچک بر مرد جمع میشود تا اینکه او را هلاک و تباه کند.  ارشادالقلوب جلد 1 صفحه 83

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : همانا برای خدای تعالی فرشته ای است که هر شب فرود می آید سپس صدا میزند و می گوید : آهای بیست ساله ها سعی و کوشش کنید ، سی ساله ها زندگانی دنیا شما را نفریبد ، چهل ساله ها چه چیز را برای روز ملاقات پروردگارتان مهیا کرده اید ، ای پنجاه سالگان پیری رسید ، آهای شصت ساله ها شما مانند زراعت و کشتی هستید که فصل دروش نزدیک شده ، ای هفتاد ساله ها شما را صدا میزنند جواب دهید ، هشتاد ساله ها ساعت آخر عمر فرا رسید و حال اینکه شما بی خبرید ، بعد از آن فرشته می گوید : اگر نبود بندگانی که همیشه در رکوعند و مردانی که فروتنی میکنند و کودکان شیر خوار و چهارپایانی که سر گرم چریدن میباشند بر فراز سر شما عذاب میبارید.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 81

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : اگر می دانستید آنچه را که من میدانم مسلما کم خنده می کردید و زیاد گریه بر ( حال) خود می نمودید و به کوه و صحرا خارج می شدید و گریه بر کردار و رفتار خویش می کردید ، اگر چهارپایان می دانستند از مرگ ، آنچه را که شما می دانید گوشت چاق و فربه پیدا نمی شد که شما بخورید.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 84

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : پارسایان در دنیا دلهایشان گریه میکند اگرچه ظاهرا خندان باشد و سخت اندوهناکند اگرچه ظاهرا شادمان باشند و خشمشان بر نفسشان فراوان است ، اگرچه رشک ببرند به آنچه روزی داده شده اند.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 84

رسول خدا (صلي الله عليه و آله) : زمانی بیاید که دو رویی آشکار شود ، امانتداری از میان برداشته شود ، خوبی و مهربانی عوض و بدل شود ، شخص امین تهمت زده شود ، خائن امین گردد ، فتنه ها مانند شبهای تیره شما را بیاید.ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 89

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : هرگاه زمامدار ستم کند باران کم میشود و هرگاه اهل ذمه را فریب دهند و نیرنگ بازی کنند ، دشمنانشان بر آنان آشکار گردد و هرگاه کارهای زشت و ناپسندیده آشکار شود ، زمین لرزه ایجاد شود و هرگاه امر به خوبی و معروف و پیشگیری از محرمات کم شود و گناهان ( محرمات ) مباح شمرده شود ، همانا گناه بجای ثواب و ثواب به جای گناه قرار گیرد.ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 96

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بهترین جوانان شما آنانند که روش پیران را داشته باشند و بدترین پیران شما کسانی باشند که به صورت جوانان درآیند. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 103

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) فرمود که خدای تعالی فرموده است : سوگند به عزت و جلالم همانا آزرم و شرم دارم از بنده ای که در اسلام پیر شده اند آندو را عذاب کنم ، بعد رسول الله (صلي الله عليه و آله) گریه کرد ، سوال شد چرا گریه میکنید ، فرمودند : گریه میکنم برای کسانی که خدا شرم دارد از عذابشان ولی آنان از نافرمانی خدا شرم و حیا ندارند.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 103

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : برای شخص مومن در ( مرض و بیماریش ) چهار خصلت است : قلم از او برداشته میشود ، و خدا به فرشتگان امر میکند که برایش بنویسند همان ثوابیکه در حال تندرستی انجام داده و گناهانش میریزد آنچنانکه برگ درخت می ریزد.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 107

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : عیادت کننده بیمار غرق در رحمت الهی میشود ، و هنگامی که در پیش مریض بنشیند پوشیده در رحمت خدا شود و مستحب است که برای بیمار دعا کند.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 108

رسول خدا (صلي الله عليه و آله) : ای مردم به سوی خدا برگردید ( توبه کنید ) ، برگشتنی خالص پیش از آنکه بمیرید و سبقت و پیشی بگیرید به کردار شایسته پیش از آنکه سرگرم دنیا شوید و اصلاح کنید بین خود و پروردگارتان را تا خوشبخت و سعادتمند شوید و صدقه بسیار بدهید تا روزی شما فراوان شود و امربه معروف کنید تا نگهداری شوید و نهی از بدیها کنید تا خدا شما را یاری کند. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 112

رسول خدا (صلي الله عليه و آله) : ای مردم زیرکترین شما آنکس است که بسیار به یاد مرگ باشد و دور اندیش ترین شما کسی است که آماده مرگ است و همانا از نشانه های خرد اطمینان نداشتن به دنیای فریبنده است و برگشت به سوی سرای جاویدان است و رفت و آمد کردن به گورستان و آماده شدن برای روز قیامت.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 112

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) در دعایش میفرماید : بار پروردگارا بیامرز برای من تمام گناهانرا و بپذیر توبه مرا همانا تو پذیرنده ای مهربانی. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 112

مردی به حضرت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) عرض کرد : ای رسول خدا گناه کارم : حضرت فرمود : طلب آمرزش از خدا کن ، عرض کرد توبه کرده ام ولی باز هم مرتکب گناه شده ام ، حضرت فرمود : هرچه گناه می کنی باز هم بگو استغفرالله ، عرض کرد ای رسول خدا در آنوقت هم گناهم بسیار است ، حضرت فرمود : بخشش خدا از گناه تو بیشتر است همیشه توبه کن تا این که شیطان از تو دور گردد ، و فرمود : همانا خدا شادمانتر است به توبه بنده از خود بنده نسبت به خودش و خدا فرموده است : ( ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین ) سوره هود آیه 3 ( خدا پاکان و توبه کنندگان را دوست میدارد )  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 113

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : همانا بنده ای گناه می کند و وارد بهشت میشود ، گفته شد که چطور میشود این طور یا رسول الله ؟ حضرت فرمودند : این بنده همیشه گناه خود را پیش نظر دارد و دائما از آن گناه استغفار میکند و پیشمان بر آن کردارش میباشد ، پس خدا او را وارد بهشت میکند و من چیزی بهتر از کار نیکی که بعد از گناه قدیم و پیشین که پیدا میشود ندیدم ( ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین ) سوره هود آیه 116 همانا نیکوئیها بدیها را میبرد و این اندرزیست برای پندگیرندگان.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 114

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : هرگاه بنده ای گناه میکند نقطه ای سیاه بر دلش باشد پس اگر آن بنده توبه کند و برگردد آن نقطه را ریشه کن کند و چون طلب آمرزش نماید دلش از آن سیاهی پاک و نورانی گردد و اگر توبه نکرد و طلب آمرزش ننمود گناه بالای گناه باشد و سیاهی بالای سیاهی ، به طوریکه همه دلش را سیاهی بپوشاند پس بواسطه پرده های زیاد گناه بر آن دل دلش بمیرد . ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 114

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : زیاد به فکر و یاد درهم کوبنده لذتها ، (( مرگ )) باشید ، زیرا که اگر شما در تنگی معیشت ( فقر ) زندگی باشید آنرا بر شما گسترش و وسعت می دهد ، سپس خشنود و راضی می شوید به آن زندگی و پابرجا و ثابت قدم می گردید ، و اگر شما نیازمند و ثروتمند باشید آن ثروت در نظرتان مبغوض میشود ، سپس جود و بخشش می کنید پس پاداش داده میشوید زیرا که مرگها قطع کننده آرزوهاست و شبها نزدیک کننده مرگهاست و همانا مرد هنگام مردن و داخل شدن در قبر می بیند پاداش آنچه را که پیش فرستاده و ناچیزی دارائی را که پشت سرانداخته و شاید آن دارائی را از حرام گرد آورده یا اینکه دیگری را از حق مسلمش مانع شده.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 119

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : آیا می دانید زیرک ترین شما کیست ؟ عرض کردند نه ای رسول خدا ، فرمود : آنکه بیشتر به یاد مرگ است و آن که استعداد و آمادگی برای مرگ را از دیگران بهتر دارد ، عرض کردند نشانه این کس چیست ای رسول خدا ؟ فرمود : دوری کردن از سرای فریب ، برگشت به سرای جاویدان ، زاد و توشه برگرفتن برای سرای وحشت و وحدت قبر ، مهیا شدن برای روز قیامت و رستاخیز.ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 120

در خبر است که حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) فرمود در روز قیامت مال و ثروت انسان بخیل را خدا به صورت ماری در آورد پس طوقی میشود در گردن صاحبش و می گوید آن مار من همان مال و ثروتی هستم که از آن صدقه ندادی ، سپس او را با نیشهایش بگزد در آنهنگام فریاد بکشد فریادی بزرگ.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 129

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : اهل بهشت بر چیزی از مالهای دنیا پشیمان نمیشوند ( حسرت نمیخورند ) مگر بر آن ساعتی که در دنیا بر آنان گذشت و به یاد خدا نبودند. ارشادالقلوب جلد 1 صفحه 131

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : روزی بر بنده نمی گذرد مگر اینکه خدای عزوجل صدا میزند : بنده من انصاف ندادی من تو را یاد میکنم ولی تو مرا فراموش میکنی ، من تو را به سوی عبادت خودم می خوانم و تو به سوی دیگری میروی ، از گنجینه خودم به تو روزی می دهم و می گویم به خاطر من صدقه و انفاق کن ، اطاعت مرا نمی کنی و به روی تو درهای روزی را گشوده ام و از مالم به قرض خواستم سرت را پایین افکندی ، بلاها را از تو دور کردم و تو شب زنده داری بر گناهان میکنی ، ای پسر آدم فردا جواب تو چه خواهد بود. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 131

رسول خدا (صلي الله عليه و آله) فرمودند : در باغهای بهشت بروید و استفاده کنید  ، عرض کردند باغهای بهشت چیست ؟ فرمود ذکر خدا در هر شام و سحر بگویید و به یاد خدا باشید. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 148

رسول خدا (صلي الله عليه و آله) : هرکس بخواهد بفهمد درجه اش در پیشگاه خدا چیست ( چه درجه ای پیش خدا دارد ) نگاه کند ببیند منزلت خدا در نزد او چقدر است ، زیرا که خدای تعالی بنده را احترام میکند ، به همان اندازه که بنده حرمت خدا را نگاه دارد.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 148

رسولخدا (صلي الله عليه و آله) : همانا فرشتگان بر مجلسها و انجمنها ذکر خدا میگذرند و بر فراز سر آنان می ایستند بواسطه گریه آنان گریه میکنند و بر دعای آنان آمین می گویند. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 150

 براء بن عازب گفته است كه در آن ميان كه با رسول خدا بودم ناگاه حضرت جنازه‏ اى را ديد كه دفن ميكنند حضرت با سرعت به سوى آن جنازه رفتند تا اينكه در مقابل آن جنازه ايستاد ، بعد گريه كرد به طورى كه جامه ‏اش تر شد بعد متوجه ما شد و فرمود : اى برادرانم : «لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ» ( سوره صافات آیه 59 )  براى چنين جايى عمل كنند نيكوكاران ازاين مكان بترسيد و برايش كردار نيك انجام دهيد.  ارشاد القلوب ج‏لد 1 صفحه 159

رسول خدا كه هر گاه داخل گورستان میشد می فرمود  درود بر شما اى بدنهاى متلاشى و استخوانهاى پوسيده‏ اى كه از دنيا با حسرت و اندوه بيرون شدند و در گرو كردار خود ميباشند.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 157

نبى اكرم (صلي الله عليه و آله) فرمود : ايمان به قرآن نياورده كسى كه محرمات ( حرام های الهی ) خدا را حلال بشمرد. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 163

 حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) :  بد بنده‏ ايست بنده‏ اى كه از خدا آمرزش می ‏طلبد ولى گناه ميكند، اميدوار نجات است ولى كارى براى نجاتش نميكند از عذاب خدا ميترسد ولى خود را نميترساند و شتاب در گناه ميكند ولى توبه را به تأخير می ‏اندازد و با نداشتن كردار نيك از خدا آرزوهاى بيجا می ‏نمايد پس واى بر او، واى بر او از آن روزى كه او را در پيشگاه خدا بياورند.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 167

 نبى اكرم صلّى اللَّه عليه و اله فرمود : هميشه اين امت از نعمتهاى خدا برخوردار و در پناه خدايند تا آنگاهى كه قاريان آنان ميل بسوى زمامداران نكنند و بر مردمان شايسته زمامداران ناشايسته فرمانروا نباشند پس هر گاه اين كارها را انجام دادند خدا نعمتش را از آنان بگيرد و آنان را نيازمند و تهى دست كند و مردمان فرومايه را بر آنان مسلط كند و دلهاى آنان را پر از ترس و بيم كند و ستمگران آنان را آزار دهند، سپس مانند شخص غرق شده از روى اخلاص خدا را بخوانند ولى دعاى آنان مستجاب نشود.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  167

 حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : همانا يك نفر از شما دستهايش را براى دعا به سوى آسمان بلند ميكند و ميگويد: يا رب يا رب و حال اينكه خوراكش از حرام و لباسش از حرام با اين حال چه دعائى از او مستجاب شود و چه عملى و كردارى از او پذيرفته گردد در صورتى كه او از مال حرام انفاق ميكند، حج بجا می ‏آورد، صدقه از حرام ميدهد، اگر ازدواج كند به حرام ازدواج كرده اگر روزه بگيرد با غذاى حرام افطار كرده.پس واى بر او نميداند خداوند پاك است و پاكيزه را می ‏پذيرد و در كتابش فرموده است « إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ »     « سوره مائده آیه 30». همانا خداوند از پرهيزكاران می ‏پذيرد.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 171

حضرت نبى اكرم صلّى اللَّه عليه و آله فرمود : در ميان شما زمامداران بدى ميباشد پس هر كس گفتار آنان را تصديق كند و آنان را در ستم ‏هايشان همكارى و كمك نمايد و به دربار آنان داخل شود از امت من نخواهد بود آن كس و من هم پيغمبر او نيستم و روز قيامت در حوض بر من وارد نخواهد شد.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 171

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : حضرت فرمود: دو طايفه ‏ى از امت من است كه هر گاه شايسته باشند مردم شايسته ‏اند و هر گاه فاسد باشند مردم را فاسد كنند زمامداران و دانشمندان.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 172

 نبى اكرم صلّى اللَّه عليه و اله فرمود: كه همانا براى اهل دوزخ فرياديست از بوى (فرج) شرمگاه زناكاران پس بپرهيزيد شما از زنا كردن كه در آن شش خصلت بد است سه تاى آن در دنيا و سه تا در آخرت پس آن سه تا كه در دنياست يكى اينست كه آبروى انسان را می ‏برد دومى باعث فقر و تهی ‏دستى می ‏شود سومى عمر زناكار را كوتاه ميكند و اما آن سه كه مربوط بآخرت است يكى سبب خشم و غضب پروردگار می ‏شود دومى سبب بدى حساب گردد سوم مجازات و عذاب زناكار را در قيامت بزرگ ميكند زناكاران روز قيامت می ‏آيند ولى از شرمگاه (فرج) آنان آتش زبانه ميكشد آنان از بوى گند شرمگاه‏شان (فرج) شناخته ميشوند كه زناكارند.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 174

نبى اكرم (صلي الله عليه و آله) فرمود: كه خداوند شما را خليفه‏ ى خود در دنيا قرار داد پس مواظب باشيد كه چگونه عمل ميكنيد زينهار بپرهيزيد از زنا و ربا خوردن.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 175

 حضرت رسول فرمود: هر گاه در ميان شما پنج چيز باشد به پنج بلا گرفتار خواهيد شد هر گاه ربا بخوريد زمين نعمتش را از شما دريغ دارد، هر گاه در ميان شما زنا آشكار شد مرگ ناگهانى فراوان شود، زمانى كه زمامداران ستم كنند چهارپايان بميرند زمانى كه مردم بيكديگر ستم كنند دولت آنها بزوال گرايد، وقتى كه سنت واگذارده شود بدعت روى كار آيد.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 175

  حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) :  فرمود هر گاه مردمان پيمان شكنند ، دشمن بر آنان‏ چيره گردد، و هيچ قومى ستم نكردند مگر اينكه كشتار در ميان آنان زياد شد، و منع نكردند گروهى زكاة را مگر اينكه آسمان بارانش را از ايشان دريغ داشت، و هر قومى كه در ميانشان زنا شيوع داشت مرگ ناگهانى در آن جمعيت فراوان بود، هر قومى كه كم فروشى كردند گرفتار قحط سالى شدند.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 175

 رسول خدا معاذ بن جبل را سفارش كرد و باو فرمود : كه سفارش ميكنم ترا بترسيدن از خدا و راست گفتن و پرداختن امانت، تواضع و فروتنى وفاى به پيمان، واگذاردن خيانت، خوش رفتارى همسايگان، پيوند خويشاوندى مهربانى يتيم، نرمى سخن، سلام كردن‏
بديگران، كردار نيك،  كوتاهى آرزو و آرمان. محكم كردن ايمان فقيه شدن در دين، انديشيدن در قرآن، يادآورى آخرت، خاطر نشان كردن ناراحتى حساب، زياد بفكر و ياد مرگ بودن و مسلمانى را دشنام ندادن. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 179

رسول خدا معاذ بن جبل را سفارش كرد و به او فرمود : پيروى گنه‏كار را منما، ترك رفت آمد با خويشاوندان مكن بكردار زشت مردم خوشنود مشو كه تو هم مانند انجام دهنده‏ ى آن كردار زشت خواهى بود، خدا را بياد بياور در مقابل هر درخت و كلوخ و سنگى بويژه هنگام سحرها و در هر حالى بياد خدا باش زيرا كه خدا يادكننده است يادكننده‏ ى خود را و سپاس‏ كننده است سپاس‏گزارش  را و براى هر گناهى كه انجام ميدهى تجديد توبه كن چه آن گناه نهان باشد و چه آشكار.
بدان كه راست ‏ترين سخنان كتاب خداست و مطمئن‏ ترين عزت‏ها تقوا است، با شرافت‏ ترين ذكرها ياد خداست، بهترين داستانها قرآن است ( برای هوشیاری ) ، بدترين كارها بدعتهاست، بهترين هدايتها راهنمائى پيامبر است، بهترين مرگها شهيد شدن در راه خدا، و در خون طپيدن است بدترين كوريها گمراهيست بعد از هدايت، بهترين دانش آنست كه از آن بهره برده شود، بدترين كوريها كورى دل است. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 180

رسول خدا معاذ بن جبل را سفارش كرد و به او فرمود : دست بالا بهتر است از دست پائين (دستى كه ميدهد بهتر است از دستى كه ميگيرد) آنچه كه كم است و كفايت ميكند انسان را در دنيا بهتر است از آنچه كه زياد است و انسان را غافل از خدا می‏كند بدترين پوزشها پوزش خواستن هنگام مرگ است، بدترين‏ پشيمانيها پشيمانى روز رستاخيز است بدترين گناهان زبان دروغ است بهترين ثروتها بی ‏نيازى نفس است، بهترين توشه‏ ها پرهيزكاريست سرآمد حكمت‏ها ترس از خدا است. در آشكار و پنهان، بهترين چيزى كه در دل افكنده شود يقين است، و سرچشمه‏ ى تمام گناهان دروغ است و شك، زنان دامهاى شيطانند، و جوانى نمايندگى جنونست بدترين كاسبی ‏ها رباست ، بدترين گناهان خوردن مال يتيم است، خوشبخت كسى است كه از ديگران پند بگيرد، بدنى پرورده‏ ى بحرام نمی شود مگر اينكه در آتش باشد، هر كس غذاى حرام بخورد پس آتش سزاوار اوست و دعايش مستجاب نمی‏شود. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 180

رسول خدا معاذ بن جبل را سفارش كرد و به او فرمود : نماز نور است، صدقه نگهدارنده است روزه سپر است از آتش وقار غنيمت است و ترك وقار ضرر است.
بر خردمند است كه براى او وقتى باشد كه در آن وقت با پروردگارش راز و نياز كند و ساعتى باشد كه در آن در آفريدگان خدا بينديشد و ساعتى كه در آن نفسش را بازجوئى نمايد و ساعتى كه در آن روزى حلال تهيه كند، بر مرد خردمند است كه كوشش او خلاصه‏ ى در سه چيز شود، توشه برگيرد براى قيامت، اصلاح براى معاش، بهره بردن از غير حرام، و بر انسان عاقل است كه بينائى كامل بر عصر خويش داشته باشد، متوجه شأن خود باشد، زبانش را نگهدارد  و در تورات حضرت موسى است كه در شگفتم از كسى كه يقين بمرگ دارد چگونه دلشاد است و از كسى كه يقين بحساب دارد چگونه‏
گناه ميكند.   ارشاد القلوب جلد1  صفحه 181

رسول خدا معاذ بن جبل را سفارش كرد و به او فرمود : کسی که يقين به تقدير الهى دارد چطور غمگين و افسرده خاطر است و براى كسى كه يقين به دوزخ دارد چگونه ميخندد و كسى كه دگرگونى دنيا را براى اهل دنيا می ‏بيند چطور به دنيا مطمئن است و كسى كه يقين بپاداش دارد چطور عمل نميكند، خردى مانند دين نيست، پرهيزكارى مانند خود دارى از گناه نيست، حسب و نسبى مانند حسن خلق نيست. و ابو ذر گفته است كه در وصيت كرد مرا رسول خدا به هفت خصلت، دوستى تهى دستان و نزديك شدن بآنها، دورى از ثروتمندان و اينكه پيوند خويشاوندى كنم و بجز از سخن حق چيزى نگويم، در راه خدا از نكوهش نكوهش‏كننده نترسم، هميشه نگاه بزير دستم كنم و ببالا دست خود نگاه نكنم، و بسيار بگويم‏
«سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اكبر و لا حول و لا قوة الا باللَّه العلى العظيم»
زيرا كه اينها باقيات صالحات ميباشند (بجا مانده‏ هاى شايسته از انسان بعد از مرگ است.)  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 182

  رسول خدا فرمود: بهترين رزق آنست كه انسان را كفايت كند و بهترين ذكر آنست كه پنهان باشد و همانا من شما را سفارش‏
ميكنم بپرهيزگارى خدا  و نيكو توجه به نفستان كنيد و از روز قيامت كمتر غافل و بيخبر باشيد، خريدن نعمتهاى هميشگى را به نعمتهاى فانى، همانا بدانيد كه روزها شمرده شده و روزی ‏ها بخش و تقسيم شده، مرگها معلوم، آخرت هميشگى است و انتها و آخرى ندارد و نعمتهايش زوال پذير نيست.
پس بشناسيد چه ميكنيد و چه براى شما آماده شده، واگذاريد كارهائى كه در دنيا شما را از آخرت باز ميدارد، بترسيد از حسرت و اندوه اسراف‏ كنندگان و پشيمانى فريب دهندگان، چند روزى كه از عمر مانده عمل را از سر بگيريد و تلافى كنيد آماده‏ ى كوچ كردن باشيد از سراى امتحان و آزمايش بسوى سراى جاويدان، بترسيد از اينكه مرگ شما را ناگهان دريابد بر اين حالت غرور و فريب و شتابش از آمادگى شما بيشتر باشد.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 182

رسول خدا (صلي الله عليه و آله) : همانا خداى تعالى ميفرمايد : «فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَ لا إِلى‏ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ» « سوره يس آیه 50 » پس قدرت سفارش كردن ندارند و نه هم بسوى كسانشان باز گردند، پس چقدر از خردمندان اسير و سرگرم هوى شدند بطورى كه مانند بی ‏خردان گرديدند و براى خطاهاى نفسهايتان در گناه عذر و پوزش نتراشيد، و بر آنچه كه موافق هواى نفستان باشد بيهوده جدال نكنيد.
هميشه همت‏تان را يارى كردن حق قرار دهيد چه از طرف خودتان و چه از طرف كسى كه با شما بحث ميكند زيرا كه خداى‏ تعالى ميفرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ» « سوره صف آیه 14 » اى گروهى كه ايمان آورديد ياوران خدا باشيد، مبادا اينكه يار هواى نفستان و يار شيطان باشيد و بدانيد كه همانا چيزى مانند پيشوائى كه گمراه شود و مانند بحث منافق بر باطل دين را ويران و خراب نميكند، دنيا جدا كرده گردنهاى طالبين و آنان را كه بدو ميل كرده ‏اند همانا گورستان بوستانى است از بوستانها و باغهاى بهشت يا گوداليست از گودالهاى جهنم.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 183

رسول خدا (صلي الله عليه و آله) : پس فرش قبر را از كردار شايسته قرار دهيد مثل يكى از شما كه كار نيك و شايسته انجام ميدهد مانند دانشمنديست كه سخنش را گسترش ميدهد و براى خودش عمل ميكند چنانچه خداى تعالى ميفرمايد:
«وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ»«سوره روم آیه 43  و كسانى كه كردار شايسته انجام دهند پس براى خودشان انجام داده ‏اند، و هر گاه ديديد كه خدا هر چه را كه بنده‏ اش دوست دارد باو می ‏بخشد و بنده هم قيام به معصيت خدا كرده پس بدانيد كه مهلتى است براى او چنان كه ميفرمايد:
«سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ» ( سوره اعراف آیه 182 )  بزودى بگيريم ايشان را از جايى كه ندانند.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 184

 رسول خدا فرمود: سه چيز باعث هلاكت و سه چيز وسيله نجات است و اما آن سه كه باعث هلاكت است حرص و آز است، پيروى هواى نفس، خود بينى و عجب مرد است، و اما آن سه كه وسيله ‏ى نجاتست ترس از خدا در آشكار و نهان، ميانه ‏روى در ثروت و تهی ‏دستى و دادگرى در حال خوشنودى و خشم.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 186

 رسول خدا (صلي الله عليه و آله)  فرمود : كه همانا اين دلها زنگار ميگيرد همان طورى كه آهن زنگار ميگيرد و همانا جلوه ‏ى دلها بخواندن ( و عمل کردن ) قرآنست.   ارشاد القلوب ج‏لد 1  صفحه 191

 حضرت نبى اكرم فرمود: مطالب قرآن در پنج بخش خلاصه می‏شود: بخشى حلال و بخشى محرمات و قسمتى محكم و بعضى متشابه و بعض دگر داستانها است بحلال عمل كنيد و از حرام دورى كنيد محكمات را پيروى نمائيد به متشابهات ايمان بياوريد از داستانهايش عبرت و پند بگيريد، ايمان بقرآن نياورده كسى كه محرماتش را حلال بداند و بدترين مردم كسى است كه قرآن را بخواند و رعايت حرام و حلال و منهياتش را نكند.   ارشاد القلوب ج‏لد 1 صفحه 191

حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: كه قرآن را منظم و نيكو بخوانيد نه مانند نثر و مانند شعر تند نخوانيد در عجايب قرآن بايستيد و فكر كنيد و بواسطه قرآن دلها را تكان دهيد و همت شما اين نباشد كه تند بخوانيد و زود بآخر سوره برسيد (بلکه قرآن را بفهمید). ارشاد القلوب ج‏لد1 صفحه 193

 حضرت رسول خطبه ‏اى خواند و فرمود: خيرى در زندگى نيست مگر براى عالم سخنور يا شنونده ‏اى كه اندرزها را بگوش گيرد ، مردم شما در زمان بلا قرار گرفته ‏ايد و همانا عمر بسرعت ميگذرد شما شب و روز را ديديد كه هر تازه ‏اى را كهنه می ‏كند و هر دورى را نزديك ميكند و وعده‏ ها را ميرساند.    ارشاد القلوب ج‏لد1 صفحه 193

حضرت رسول فرمود: آيا شما را راهنمائى كنم به كسل ترين، بخيل ‏ترين، ستمگرترين مردم، عاجزترين، و دزدترين مردم، عرضكردند بلى يا رسول اللَّه فرمود: كسل ‏ترين مردم بنده‏ ى سالم و آسوده خاطريست كه زبان و لبانش ذكر خدا نميگويد (  بهترین ذکر همواره به یاد خدا بودن و عالَم را محضر خدا دانستن و گناه نکردن است ) ، بخيل ترين مردم كسى است كه بر مسلمانى بگذرد و سلام نكند، فرمود: دزدترين مردم مرديست كه از نمازش بدزدد و ( کسی که نمازش را سبک شمارد )  مانند پارچه‏ اى كهنه‏ نمازش را درهم می ‏پيچد پس فرشتگان آن نماز را برگردانند و بصورتش بزنند و ستمگرترين مردم بنده‏ ايست كه نام من در برابرش برده شود و بر من صلوات نفرستد و عاجزترين مردم مردمى است كه از دعا كردن عاجز باشد.   ارشاد القلوب ج‏لد1صفحه 194

 سخنان رسول خدا (صلي الله عليه و آله) : اى مردم در باره‏ ى قرآن مجيد انديشه و فكر كنيد كه شما را راهنمائى براه راست كند و خدا قرآن را سالم از تحريف نگاهداشته زيرا كه خدا آنچه را كه اراده كند انجام ميدهد بترسيد از روز قيامت و فرمان خدا را اطاعت كنيد اين است شأن بندگان و از غضب خدا بترسيد پس چقدر از ستمگران نابود شدند.
ق وَ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ سوگند بقدس و قدرت خداوندى كجايند كسانى كه كاخهاى سر به فلك كشيده ساختند و بر مردم امارت و زمامدارى كردند و گمان ميكردند كه اين رياست از آنان بديگران منتقل نميشود ناگهان زمان برگشت و رياست از آنان گرفته شد و سپس جام هلاكت را نوشيدند و صداى گريه بر آنان بلند شد.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 195

حضرت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) : و با برادران دينى خود نيرنگ و خدعه مكنيد ظاهر و باطن‏تان يكسان باشد.
و هر كس چنين باشد آثار نيرنگ بر چهره ‏اش ظاهر و آشكار است و از لغزش‏هاى زبان مطلب روشن می شود پس بواسطه نيرنگ بازى ذليل و پست می ‏شود در دنيا و عذاب پشيمانى است برايش در آخرت پس شب را بامداد كند در صورتى كه از زيان‏كاران باشد از نظر كردار و عمل‏.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 206

 رسول خدا فرمود: دو فرشته در طرف راست و چپ آدمى باشند فرشته‏ ى طرف راست بر دست چپى رياست دارد پس هر گاه بنده گناهى از او سر بزند دست راستى بدست چپى می ‏گويد، شتاب مكن گناه او را تا هفت ساعت منويس مهلتش بده پس هر گاه هفت ساعت گذشت و آن بنده توبه نكرد ميگويد بنويس كه چقدر اين بنده بی ‏شرم است.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 207

 از نبى اكرم (صلي الله عليه و آله) روايت شده كه فرمود : آبرو و شرف مؤمن به نماز شب است و عزتش در بی ‏نيازى از مردم است.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 210

از نبى اكرم روايت شده كه فرموده : بيشتر فرزندان آدم درغفلت و بيخبرى ميباشند مگر اندكى از آنان ، آيا نمی ‏بينى هر گاه مالش زياد می‏شود خوشنود است و اگر كم شود ناراحت و اين شب و روز عمرش را كم و كوتاه ميكند اهميتى نميدهد كه عمر كوتاه شد براى عمر از دست داده افسرده خاطر و غمگين نميشود و بی ‏نياز نميشود كسى كه مالش زياد و عمرش كم گردد.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 213

 رسول اكرم صلّى اللَّه عليه و اله فرموده : هر كس دو روزش با هم يكسان‏ باشد فريب خورده و هر كس فردايش از امروز بدتر باشد ملعون است و هر كس بفكر كمى كردارش نباشد خردمند نيست و آنكه كردار و عقلش كم باشد پس مرگ براى او بهتر است از زندگيش.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 214

از نبى اكرم روايت شده كه فرموده : آفريده‏ اى نيست مگر اينكه روز قيامت پشيمان می ‏شود ولى پشيمانى او را فايده‏ اى ندهد امّا خوشبخت زمانى كه می ‏بيند بهشت و آنچه را كه خداى تعالى براى پرهيزكاران وعده فرموده پشيمان می ‏شود زيرا كه او عملى مانند كردار متقين و پرهيزكاران ندارد و آرزو ميكند عبادت بيشترى از عبادت ايشان تا به پايه ‏ى بلند از مقام آنان برسد در فردوس اعلى و اگر از بدبختها باشد زمانى كه شعله‏ هاى آتش و آنچه را كه خدا از عذاب دردناك در دوزخ وعده كرده به بيند فرياد ميكشد و پشيمان می ‏شود هنگامى كه نميتواند گناه را ريشه كن كند تا سالم بماند از آنچه كه در آن گرفتار است پس اين است اندوه و غصه و درد بزرگ.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 217

حضرت رسول در وصيتش به امير المؤمنين على عليه السّلام سه بار فرمود :
بر تو باد به نماز شب خواندن ،  حضرت رسول اين كلام را تكرار كرد سپس فرمود: مگر نمی ‏بينى شب زنده داران را كه صورت آنان از تمام مردم زيباتر است چه آنان در شب با خدا خلوت ميكنند خدا آنان را بنور خود ميپوشاند.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه  225

 حضرت نبىّ اكرم صلّى اللَّه عليه و اله فرموده: همانا خانه ‏هائى كه در آنها نماز شب و قرآن خوانده می‏شود آسمان را روشن ميكنند همان طورى كه ستارگان درّى زمين را روشن مينمايند.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 224

 از عايشه روايت شده گفته است كه : رسول خدا از خواب برمی ‏خاست و نماز و قرآن ميخواند و گريه ميكرد بعد می ‏نشست قرآن و دعا ميخواند و اشك ميريخت بطورى كه محاسن و گونه ‏هاى مباركش از اشك ديدگانش ‏تر می‏شد. عايشه گفت عرضكردم:
اى رسول خدا آيا خدا گناه گذشته و آينده‏ ى ترا نيامرزيده؟
حضرت فرمود: آيا بنده سپاسگزار نباشم‏.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 223

  حضرت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) فرموده است : كه هر گاه بنده از خوابگاهش بلند شود و ديدگانش خواب آلود باشد تا اينكه پروردگارش را بوسيله ‏ى نماز شَبَش خوشنود كند خداوند بوسيله ‏ى اين بنده به فرشتگانش مباهات‏
و نازش كند سپس ميفرمايد: آيا نمی ‏بينيد اين بنده‏ ى را كه از بستر خوابش بلند شده و لذت خوابش را واگذاشته براى خواندن نمازى كه بر او واجب نكرده‏ ام، شما فرشتگان من گواه باشيد كه من او را آمرزيدم.    ارشاد القلوب ج‏لد 1 صفحه 222

حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و اله فرموده كه خداى تعالى ميفرمايد:
هميشه بنده ‏ى من بوسيله نمازهاى نافله بمن نزديك می ‏شود در صورتى كه كاملا بمن اخلاص دارد تا اينكه او را دوست دارم پس هر گاه او را دوست داشتم آنچه را كه من می ‏بينم و ميشنوم او هم می ‏بيند و می ‏شنود او بمنزله ‏ى قدرت من است اگر از من چيزى بخواهد به او ميدهم و اگر پناه بمن آورد پناهش می ‏دهم‏.    ارشاد القلوب ج‏لد 1 صفحه 222

از بيان پيغمبر صلّى اللَّه عليه و اله اين استفاده می ‏شود كه فرمود بهترين عبادت پنهان ‏ترين عبادات است و بهترين ذكرها ذكر پنهان است.   ارشاد القلوب ج‏لد 1  صفحه 227

حضرت رسول اكرم فرمود كه خدا فرموده كسى كه وضويش باطل شود وضو نگيرد به من ستم كرده و هر كس وضو بگيرد دو ركعت نماز با آن وضو نخواند مسلم بمن ستم كرده و هر كس دو ركعت نماز بخواند مرا نخواند بمن ستم كرده و هر كس وضو گرفت و نماز خواند و مرا ياد كرد و من او را جواب ندادم مسلم به او ستم‏
كرده ‏ام ولى بدانيد كه من پروردگارى ستم ‏كننده نيستم.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 229

 رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله فرمود هر كس يك ساعت از عمرش را بيهوده تباه كند سزاوار است حسرت و اندوهش روز قيامت طولانى باشد.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 230

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) فرمود: هركس بيخبر از آخرت باشد پشيمانيش در قيامت بسيار است‏.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 230

 رسول خدا بحضرت امير المؤمنين فرمود: كه يا على بر تو باد به شك ريختن از ترس خدا زيرا كه خدا بشماره‏ ى هر دانه‏ ى اشك تو خانه ‏اى در بهشت برايت ميسازد.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 233

 حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : اگر گريه ‏كننده ‏اى در ميان جمعيتى باشد خدا بواسطه‏ ى او بر تمام آن مردم رحم ميكند.     ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 233

پيغمبر اكرم فرمود: هر مؤمنى كه باندازه بال مگسى اشك از چشمش بيرون آيد و بگونه ‏اش برسد خدا آتش دوزخ را بر او حرام گرداند. ( البته گریه ای که با معرفت و برای خدا باشد ) حضرت محمد (صلي الله عليه و آله)  فرمود: سه چشم است كه آتش را نمی ‏بينند چشمى كه از خوف خدا گريه كند و چشمى كه بيدار بماند در اطاعت پروردگار و چشمى كه از نامحرم پوشيده شود. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 236

 از پيغمبر اكرم صلّى اللَّه عليه و اله روايت شده براى بهشت دريست كه آن را در مجاهدين و پيكاركنندگان در راه خدا ميگويند از همان در وارد ميشوند و فرشتگان به آنان مرحبا ميگويند و اهل محشر تماشاى كرامتى كه خدا بآنان فرموده ميكنند و بزرگترين جهاد، جهاد با نفس است زيرا كه نفس فرمان دهنده ‏ى بديها است ميل‏ كننده‏ ى به شرها و شهوتهاست و در اعمال خير آدم نسبت بآن اعمال سنگينى ميكند آرزوهايش زياد، فراموش‏ كننده است هول و هراسهاى قيامت را طلب‏ كننده رياست و آسايش است خداى تعالى ميفرمايد: «إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي» « سوره عنكبوت آیه  69 » همانا نفس فرمانده بديهاست مگر اينكه پروردگار من رحم فرمايد.  و نيز حضرت فرمود: بهترين نبرد و پيكار سخن عدل است كه در پيشگاه سلطان ستمگر گفته شود و هر كس بخواهد كه خودش را اصلاح كند بايد مرامش را جنگيدن با نفس قرار دهد مخالفت اين مرام را نكند تا آنجا كه موافق كتاب خدا و سنت پيغمبر و آداب‏ امامان از اهل بيت آن پيغمبر باشد.   ارشاد القلوب  ج‏لد 1 صفحه 238

 حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : هيچ قطره آبى در پيشگاه خدا دوست‏ تر از قطره‏ ى اشكى كه از ترس و بيم خدا ريخته شود و از قطره‏ ى خونى كه در راه خدا ريخته شود نيست و هر بنده ‏اى كه از خوف خدا گريه كند خدا او را از جام رحمتش سيرآب كند و او را در بهشت شادان و خندان كند و خدا بواسطه‏ ى او رحم كند بر تمام اطرافيان فاميلش اگر چه شماره‏ ى آنها به بيست هزار برسد و هر چشمى كه اشك در آن دوران زند خدا بدنش را بر آتش دوزخ حرام گرداند سختى و ذلت باو نرسد اگر بنده ‏اى در ميان قومى اشك بريزد خدا بواسطه گريه‏ ى او تمام آن مردم را نجات عنايت فرمايد. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 236

رسول خدا به مردى فرمود: كه آيا تو را بر كارى كه خدا بواسطه آن تو را وارد بهشت كند راهنمائى نكنم ، عرضكرد بلى اى رسول خدا، فرمود: انفاق كن از آنچه خدا بتو عطا كرده، عرضكرد اگر چيزى نبود كه انفاق كنم فرمود: يارى كن ستمديده را عرضكرد اگر قدرت يارى نداشتم چه كنم؟ فرمود: سخن حق و خير بگو تا فايده برى يا اينكه خاموش باش ( ساکت باش ) تا سلامت بمانى.   ارشاد القلوب ج‏لد 1 صفحه 248

 رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله فرمود: هر كس زبانش را نگهدارد خداوند
بديهاى او را ميپوشاند و هر كس خشم خود را فرو برد خداوند از عذابش او را نگهدارد و هر كس از خدا پوزش طلب كند خدا هم از او ميپذيرد.   ارشاد القلوب ج‏لد 1 صفحه 249

مرد عربى به رسول خدا عرضكرد مرا بر كردارى راهنمائى كن كه به آن عمل نجات بيابم ، فرمود: گرسنه را سير كن، تشنه را آب ده، امر به معروف كن، نهى از منكر بنما اگر بر اينها قدرت نداشتى زبانت را نگهدار زيرا كه بواسطه همين زبان شيطان بر تو چيره شود.   ارشاد القلوب ج‏لد 1 صفحه 250

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) فرمودند : هر گاه ديدى كه مؤمن خاموش و با وقار است به او نزديك شو زيرا كه او كلمات حكمت آميز گويد.  ارشاد القلوب ج‏لد 1 صفحه 250

 حضرت رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله به ابى ذر فرمود: آيا تو را عمل و كردارى نياموزم كه بر زبان آسان و در ميزان سنگين باشد عرضكرد بلى اى رسول خدا بياموز مرا ، حضرت فرمود: آن عمل سكوت و خوش خلقى و ترك نمودن حرفهاى بی فایده است. ارشاد القلوب ج‏لد 1 صفحه 251

 رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله فرمود كه جبرئيل گفته است كه خداى تعالى فرموده: بنده‏ ى من هر گاه مرا شناختى عبادت مرا كردى و اميدوار بمن بودى و كسى را با من شريك نساختى ترا می ‏آمرزم اگر چه گناهانت دنيا را پر كرده باشد من هم دنيا را براى تو پر از آمرزش ميكنم و باكى هم ندارم.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 258

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله فرمود: حيا از ايمان است‏.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 267

  روزى رسول خدا (صلي الله عليه و آله) به همراهانش فرمود: از خدا شرم كنيد عرضكردند چگونه شرم كنيم اى رسول خدا فرمود: اگر ميخواهيد حيا و شرم كنيد خود را نگهداريد از سخنانى كه نبايد گوش دهيد و شكم را از حرام و بايد مرگ و بلاى طولانى را بياد آوريد و هر كس اراده‏ ى آخرت را دارد واگذارد زينت دنيا را پس هر كس چنين كند مسلم از خدا حيا كرده و حق حيا را ادا كرده.    ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 267

حضرت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) فرمود : حيا از ايمانست پس كسى كه شرم ندارد ايمان ندارد و خيرى در او نيست.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 267

 نبى اكرم (صلي الله عليه و آله) از تواضع و فروتنى زياد ، خودش لباسش را وصله ميكرد، كفشش را پينه می ‏نمود، گوسفندش را ميدوشيد، با غلامان به روى زمين می ‏نشست، بر الاغ سوار ميشد و كسى را در رديف خود سوار ميكرد و شرم نميكرد از اينكه خودش از بازار چيزى بخرد و به خانه بياورد، با دارا و نادارا دست می‏داد ، دستش را از دست كسى رها نميكرد تا وقتى كه طرف مقابل دستش را رها مينمود و بر هر كس از مقابلش می ‏آمد چه كوچك و چه بزرگ چه فقير و غنى سلام ميفرمود. هر كس آن حضرت را دعوت به مهمانى ميكرد می ‏پذيرفت اگر چه‏ به چند دانه خرما دعوت ميشد، كم خرج بود از نظر زندگى طبيعتى گرامى داشت با مردم خوش برخورد بود ، چهره ‏اى بشاش و لبخندى بر لب داشت اما نه اينكه خندان باشد، غمگين بود ولى چهره ‏اش گرفته نبود، فروتن بود نه اينكه اظهار ذلت و پستى كند، بخشنده بود نه اينكه زياد روى كند.دلى نازك و مهربان داشت نسبت به تمام مسلمانان، غذاى زياد نميخورد كه باد گلو كند ، دست طمع به سوى كسى دراز نميكرد، در ستايش او همين بس كه خداى تعالى ميفرمايد: «وَ إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِيمٍ»    « سوره قلم آیه 4 ». تو را خلقى بزرگ است.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 275

 پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله)  فرمود : مرد روز قيامت می ‏آيد نگاه به نامه‏ ى عملش‏ ميكند اثرى از كارهاى نيك خود را در آن نامه نمی ‏بيند سپس عرض ميكند كجاست كارهاى شايسته‏ ى من كه در دنيا انجام داده ام پاسخ داده می ‏شود تو غيبت مردم را كردى به جاى غيبت‏هايت ثواب‏هاى تو در نامه عمل كسانى كه غيبت آنها را كردى نوشته شد.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  277

حضرت رسول فرمود: در شب معراج بر گروهى گذشتم كه رويشان را با ناخنها ميكندند از جبرئيل پرسيدم كه اينان چكاره ‏اند؟ گفت: ايشان كسانى هستند كه غيبت مردم را ميكردند.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  279

رسول خدا در يك سخنرانى ، بزرگى خطر ربا را خاطر نشان ساخت و فرمود: كه همانا يك دِرهم از ربا گناهش از هفتاد زنا آنهم با كسانى كه محرمش باشند بزرگتر است و گناه بزرگتر از اين بردن آبروى مسلمانست.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  279

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) :   كسى كه آبروى مؤمنى را نگه دارد بر خداست كه او را از آتش آزاد كند.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  280

رسول خدا (صلي الله عليه و آله) فرمودند :  خوشا به حال كسى كه از عيبجوئى مردم صرف نظر كند و سرگرم عيبهاى خودش باشد ( و به اصلاح آنان بپردازد )  و آنچه سبب غيبت می ‏شود خشم و حسدى است كه در سينه است هر گاه مردم خود را از اين دو حفظ كردند غيبت مردم را كمتر ميكنند. ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  280

 از جابر بن عبد اللَّه روايت شده او گفته كه رسول خدا فرموده : قناعت گنجى است كه تمام نميشود. ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  283

 حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) به بعضى از همراهانش فرمود : با ورع باش كه عابدترين مردم باشى، قانع باش كه سپاسگزارترين خلق باشى، هر چه را كه براى خويش دوست دارى همان را براى مردم دوست داشته باش تا مؤمن باشى، با همسايگان نيكو رفتار كن تا مسلمان واقعى باشى، خنده ‏ات را كم كن زيرا كه خنده‏ ى زياد دل را مي ميراند.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  283

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله فرمود:
همانا اگر بنده واقعا توكل به خدا كند خدا او را مانند مرغى قرار دهد كه صبح با شكم گرسنه از آشيانه ‏اش بيرون آيد و شب با شكم سير به لانه ‏اش برگردد.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  288

 حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) فرمود: كه هر كس توكل به خدا كند خدا هم او را از حيث روزى كفايت كند و هر كس از دنيا اميدوارى داشته باشد خدا او را به دنيا واگذارد و هر كس اراده كند كه روزيش را خدا برساند از جايى كه گمان ندارد ( روزیش میرسد ) پس بايد توكل بخدا كند.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  288

عربى وارد مسجد شد ،  حضرت محمد (صلي الله عليه و آله)  به او گفت شترت را بستى عرضكرد نه توكل بر خدا كردم حضرت فرمود شتر را ِببَند و برخدا هم توکل كن‏.    ( یعنی همیشه کارها را درست انجام بده و به خدا توکل کن )   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  290

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله فرمود: از سه خصلت بپرهيزيد زيرا كه اين سه خصلت سرآمد تمام گناهانست. زينهار از تكبر و سركشى دورى كنيد زيرا كه تكبر شيطان را وادار كرد كه بر آدم سجده نكند پس خدا او را راند و نفرين كرد و زينهار از حرص و آز بپرهيزيد زيرا كه حرص و آز سبب شد كه آدم از آن درخت بخورد و خورد و از بهشت بيرون شد و زينهار از حسد بپرهيزيد كه كه قابيل را حسد وادار كرد بر كشتن برادرش هابيل و شخص حسود منكر است و خشمگين به  ( اراده ) و قضاى خداوند.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  311

رسول اكرم فرمود كه حسد كردار نيك انسان را ميخورد آنچنان كه آتش هيزم را ميخورد بنا بر اين پس حسد نورزيد.    ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  313

 رسول خدا (صلي الله عليه و آله) فرموده است كه آدم خوش‏خو درجه‏ ى روزه ‏دار و نماز شب خوان را دارد.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 321

 رسول خدا (صلي الله عليه و آله)  فرمود: همانا خوى خوش گناهان را آب ميكند آنچنان كه خورشيد يخ را آب می ‏كند و همانا خو و اخلاق بد عمل را فاسد می ‏كند آنچنان كه سركه عسل را فاسد ميكند.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 321

 حضرت نبى اكرم پرسيدند كه كدام يك از مؤمنان برترند از نظر ايمان فرمود : آنان كه داراى خوى نيكند.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 320

پيغمبر اكرم فرمود از روشن بينى مؤمن بپرهيزيد كه او با نور خدا نگاه می ‏كند يعنى به نورى كه خدا به او بخشيده است.    ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  314

 رسول خدا (صلي الله عليه و آله) فرمود : كه خوى خوش دوستى را پا بر جا ميكند و تواضع و فروتنى كينه را ميبرد و هر كس كه يقين داشته باشد كه عوض انفاقش به او داده خواهد شد بخودش سختى ميدهد و انفاق مينمايد.روزى را بوسيله صدقه دادن فرود آوريد زينهار مبادا اينكه صاحب حقى را از حقش محروم كنيد و عكس العمل آن را در گناه نشان دهيد.    ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 321

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله)  فرمود : مدارا بركت است و زشتخوئى شومى و نامباركى است. و فرمود : نزديكترين شما به من روز قيامت راستگوترين شماست و كسى كه امانت را به صاحبش برگرداند و باوفاترين شما در پيمان خوشخوترين شما است.  و نيز فرمود: كه اى فرزندان عبد المطلب سلام را آشكار كنيد، پيوند خويشاوندى نمائيد، مردم را غذا بدهيد، خوش كلام باشيد تا به سلامت وارد بهشت گرديد.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 321

 حضرت نبى اكرم صلّى اللَّه عليه و اله فرمود : هميشه بنده راستگوست تا اينكه خدا نامش را در شماره راستگويان نويسد و هميشه دروغگوست تا خدا او را در رديف دروغگويان قرار دهد و راستى ستون دين و سبب نجات مسلمانان است و راستگوئى درجه‏اى است كه همتاى پيامبريست و سرچشمه‏ ى جوانمردى و سبب رفاقت با پيامبرانست در بهشت چنان كه خداى تعالى می ‏فرمايد  «فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً» « سوره نساء آیه 171 » پس ايشان با كسانى هستند كه خدا نعمتش را بر آنان ارزانى داشته از پيمبران و راستگويان و شهيدان و مردان شايسته و اينان نيكو رفيقانى هستند و صادق اسمى است كه لازم است براى راستگوئى و صديق كسى است كه مبالغه‏ كننده است راستى را در كردار و گفتارش، در تمام احوال تصديق ميكند عملش و گفتارش را و هر كس ميخواهد كه خدا با او باشد هميشه راستگو باشد زيرا كه خداى تعالى ميفرمايد: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصادقين» ( سوره بقره آیه 153 )  هميشه خدا با راستگويان است و آدم بازيگر ( دروغگو ) بوى‏ بهشت را نمی ‏شنود و راستگو كسى است كه ظاهر و باطنش يكى است‏.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  317

 رسول اكرم صلّى اللَّه عليه و اله فرمود همانا من دو چيز گرانبها در ميان شما می ‏گذارم كه اگر شما بر آن دو چنگ بزنيد هرگز گمراه نخواهيد شد بعد از من ، يكى كتاب خدا و ديگرى فرزندان  منست اين دو از هم جدا نميشوند تا اينكه بر من وارد شوند در كنار حوض پس رسول خدا فرمان به پيروى اهل بيتش داده تا روز قيامت‏. اين بيان دليل است بر اينكه در هر عصرى كسى از آل پيغمبر ميباشد كه بپاخيزد با كتاب و سنت و عمل بدستورات كتاب نمايد در تفسيرش و تفصيل حلال و حرامش و اين قول را جز مردمان شيعه‏ ى دوازده امامى كسى قائل نيست و همين تفصيل نيز دلالت بر صدق و و درستى گفتارشان دارد پس واجب است كه بر مذهب شيعه بود و همانا راستى كليد تمام خوبيها و قفل در تمام باب بديهاست و هر كسى اين صفت را دارا باشد از تمام واديهاى گناه و رسوائيها و عيب‏ها نجات پيدا می ‏كند  و حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمود كه راستگو بر شريفترين جاهاى نجات قرار گيرد و گرامى باشد و دروغگو در مقامى بسيار پست باشد.    ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  316

رسول خدا فرمود: كه صبر نصف ايمان و يقين تمام ايمانست و هر كس بر مصيبتى شكيبائى كند به هر مرتبه‏ اى كه صبر كرده خدا در نامه‏ ى عملش سيصد درجه مينويسد فاصله ما بين هر درجه‏ اى از هفت طبقه‏ ى زمين است تا عرش و هر كس در مقابل زحمتهاى طاعت و بندگى‏ صبر كند خداوند امر ميفرمايد كه در نامه‏ ى عملش ششصد درجه بنويسند فاصله‏ ى درجه ‏اى تا درجه‏ ى ديگر از دل زمين تا بالاى عرش است و هر كس صبر در مقابل گناه نمايد خداوند امر فرمايد كه نهصد درجه در نامه‏ ى عملش بنويسند فاصله از درجه‏ اى تا درجه ديگر از هفت طبقه‏ ى زمين تا فراز عرش است.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  307

 حضرت رسول فرمود: كه بردبارترين مردم آنانند كه هنگام خشم كردن می ‏بخشند ، شكيباترين مردم کسانی هستند كه خشم خود را فرو برند، ثروتمندترين مردم كسانى باشند که به آنچه كه خدا نصيب آنان قرار داده راضى باشند، دوست‏ ترين مردم در پيشگاه خدا آنانند كه بسيار به ياد خدايند ( کسانی که دائم به یاد خدا هستند ، دیگر به فکر گناه نیستند ) ، دادگرترين خلق خدا كسى است كه حق را بدهد، دوست‏دار براى مسلمانان همان چيز را كه براى خود دوست دارى و ناخوش‏دار براى مسلمانان آنچه را كه براى خود ناخوش دارى.     ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 322

 حضرت نبى اكرم صلّى اللَّه عليه و اله فرمود: شما كه نميتوانيد با مالهايتان به مردم کمک كنيد پس با خوى خوش خود و روى گشاده به مردم‏ كمك كنيد.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 323

از رسول خدا پرسيدند كه شومى چيست ؟ فرمود بد اخلاقى‏ است.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 324

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) فرمود : سه چيز است كه شناخته نمی ‏شود مگر در سه موقع : 1- بردبارى شناخته نمی ‏شود مگر در حال خشم2- شجاعت شناخته نمی ‏شود مگر در ميدان جنگ 3- برادر شناخته نمی ‏شود مگر هنگام نيازمندى به او.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 324

 حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) فرمود دو صفت است كه خدا آن دو را دشمن دارد يكى بخل ‏ورزيدن و ديگر زشتخوئى و خدا اين صفات را در اين آيه ‏ى شريفه جمع كرده چنانچه ميفرمايد «وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» «  سوره حشر آیه 9 » و آنكه نگه داشته شود از بخل نفسش پس ايشان رستگارانند.     ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 331

نبى اكرم صلّى اللَّه عليه و اله فرموده سخاوت درختى است از درختهاى بهشت هر كس به شاخه ‏اى از آن بچسبد نجات پيدا كرده است.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 331

 از پيغمبر اكرم راجع به اين آيه پرسيدند كه خدا ميفرمايد: «فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ» « سوره انعام آیه 125  » پس كسى را كه خدا بخواهد راهنمائى كند سينه ‏اش را می ‏گشايد از براى اسلام ، فرموده است در دلش نورى واقع می ‏شود كه دلش را گشاده و پهناور می ‏كند.
و فراست از خصوصيات مؤمنين است كه در دلش نورى درخشش می ‏كند به واسطه آن حقايق را درك می ‏كند و هر كس از محرمات چشم پوشى كند و نفسش را از شهوتها نگه دارد و دلش را با صفاى سرشتش و مواظبت خداى تعالى آباد كند و ظاهرش را پيرو كتاب الهى و سنت پيغمبر قرار دهد و در معده ‏اش مال حرام وارد نكند و زبانش را از دروغ و غيبت و سخنان بيهوده نگه دارد هيچ گاه فراستش اشتباه نميكند.و سزاوار است براى كسى كه با راستگويان همنشينى ميكند با آنان با راستى و درستى معامله كند  زيرا كه دلهايشان كارآگاهان دلهاست و سزاوار است كه با آنان باشد چنانچه خداى تعالى ميفرمايد «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» « سوره توبه آیه 120  » اى كسانى كه ايمان آورديد از خدا بپرهيزيد و با راستگويان باشيد يعنى آنان كه راستگوئی‏شان معلوم است و ايشان آل محمّد صلّى اللَّه عليهم می ‏باشند.
و دليل بر اينكه اينان راست‏گويانند فرمايش خداى تعالى است كه ميفرمايد: «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» « سوره احزاب آیه 33 » همانا خدا اراده می ‏فرمايد كه از شما آل پيغمبر پليدى را ببرد و شما را پاك و پاكيزه نمايد و دروغ هم يكى از پليديهاست.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  315

  حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) فرمود كه روزى به سوى سخاوتمند تندتر ميرود از كاردى كه به گلوى شتر ميرود خداوند بكسى كه بر ديگران غذا ميخوراند بر فرشتگانش مباهات و فخر ميكند.    ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 331

 مقداد عرض كرد اى پيغمبر خدا هدنه چيست؟ فرمود:
سراى بلا و جدائى پس هر گاه شما را فتنه‏ ها مانند پاره‏ اى شبهاى تاريك فرا گيرد در اين هنگام بر شما باد بقرآن زيرا كه قرآن شفاعت‏ كننده ايست كه شفاعتش پذيرفته می ‏شود و گواهيست راستگو.
هر كس كه قرآن را پيشواى خويش قرار دهد او را بسوى بهشت ميكشاند و هر كس كه قرآن را پشت سر اندازد او را بسوى دوزخ ميكشاند و قرآن راهنمائيست روشن بسوى راه خير و خوبى ظاهرش حكم است و باطنش دانش است شگفت انگيزیه ايش بی ‏شمار است امور غريبه ‏اش تمام ‏شدنى نيست و او ريسمان متين خداست.
راه قرآن راست است هر كس سخن قرآن بگويد راست گفته است و هر كس باو دادگرى كند دادگر است، هر كس بقرآن عمل كند نتيجه ميبرد همانا مؤمنى كه قرآن بخواند (وعمل کند ) مانند ترنج است مزه‏ اش خوش و بوى عطر از دهانش بيرون آيد و همانا كافر مانند حنظل طعمش تلخ است و بويش بد است‏. ارشاد القلوب ج‏لد1 صفحه 193

رسول خدا (صلي الله عليه و آله) فرمودند : کسی که خاندان ما را دوست دارد ، باید خدا را به خاطر نخستین نعمتهایش سپاس گوید ، گفته شد : نخستین نعمتها کدام است ؟ فرمود : پاکزاد بودن ( حلال زاده بودن ) ، { چون } دوست نمیدارد ما را مگر کسی که ( حلال زاده ) باشد و دشمن نمیدارد ما را جز کسی که پاکزاد نباشد.  معانی الاخبار صفحه 160

رسول خدا (صلي الله عليه و آله) فرمود : پس از بت پرستی ، نخستین چیزی که پروردگارم مرا از آن نهی کرد ، شرابخواری و بدگویی و ستیزه با مردم است.  نهج الفصاحه صفحه 197 حدیث 978

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) فرمودند : نخستین بشارتی که به مومن داده میشود این است که به او گفته شود : مقدمت گرامی باد ، خداوند تشییع کنندگان تو را بخشود ، و دعای کسانی را که برای تو طلب مغفرت کردند و شهادت کسانی را که به نفع تو گواهی دادند پذیرفت.  بحارالانوار جلد 82 صفحه 51

پیامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) فرمودند : نخستین سوال ( عقیدتی ) که از بندگان سوال میشود دوستی ما خاندان است.  بحارالانوار جلد 7 صفحه 260

رسول خدا (صلي الله عليه و آله) فرمودند : نخستین اسباب نافرمانی خداوند بزرگ شش چیز است : 1.دنیا دوستی 2.ریاست طلبی 3.شکمبارگی 4.پرخوابی 5.راحت طلبی 6.زن بارگی اصول کافی جلد 3 صفحه 397

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) فرمودند : نخستین عامل دوزخی شدن امت من دو چیز میان تهی است. گفتند : آن دو چیز کدام است ؟ حضرت فرمود : شهوت و دهان ، و بیشترین عامل ورود به بهشت پرهیزگاری و خوش خُلقی است.  خصال شیخ صدوق صفحه 78

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) فرمودند : به من وحی شده است که علی (عليه السلام) سرور مومنان و پیشوای پارسایان و رهبر سپید چهرگان و نخستین جانشینی است که خاتم پیامبران او را به جای خود نشانده است.  بحارالانوار جلد 36 صفحه 86

رسول خدا (صلي الله عليه و آله) فرمودند : کسی که لباس بپوشد و با آن فخر فروشی کند ، خداوند او را به پرتگاه جهنم می افکند و او همنشین قارون خواهد بود ، چون قارون اولین کسی بود که فخر فروشی و مباهات کرد و خدا او و خانه اش را در دل زمین فرو بُرد و کسی که فخر فروشی کند در مقام جبروت با خدا رو در رو شده است.  بحارالانوار جلد 36 صفحه 86

 رسول خدا (صلي الله عليه و آله) به امیرالمومنین (عليه السلام) فرمود : ای علی ! تو پس از من مظلوم هستی ، پس ویل ( جایگاهی در جهنم ) برای کسی است که با تو بجنگد. و طوبی ( از منازل بهشت ) برای کسی که همراه تو ( با دشمنان دین ) بجنگد.   بشارة الصطفی ، مسند امام رضا (عليه السلام) جلد 1 صفحه 122 حدیث 91

 رسولخدا (صلي الله عليه و آله) فرمود :  ای علی ! تو بهترین فرد بشر ( پس از من ) هستی . در این مطلب هیچ کس غیر از کافر شک و تردید ندارد.  عیون الاخبار الرضا (عليه السلام) ، مسند امام رضا (عليه السلام) جلد 1 صفحه 130 حدیث 117

 رسولخدا (صلي الله عليه و آله) به امیرالمومنین (عليه السلام) فرمود : ای علی ! اگر تو نبودی ، پس از من ، مومنان شناخته نمی شدند. عیون الاخبار الرضا (عليه السلام) ، مسند امام رضا (عليه السلام) جلد 1 صفحه 129 حدیث 111 ( توضیح : چنانچه در احادیث متواتره از رسولخدا (صلي الله عليه و آله) وارد شده ، حب امیرالمومنین (عليه السلام) نشانه ایمان و بغض حضرتش نشانه نفاق است.از این رو ، امام امیرالمومنین (عليه السلام) شاخص برای تعیین مومن از منافق است.چنانچه از بعضی صحابه نقل شده که گفته اند : (( ما ، در زمان صدر اسلام ، فرزندان خود را با حب امیرالمومنین (عليه السلام) می شناختیم )) ( که مومن هستند یا منافق ).

 حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) به علی (عليه السلام) فرمودند : ای علی ! تو فاروق اعظم ( برترین جدا کننده حق از باطل ) هستی ، و تو صدیق اکبر ( بزرگترین صدیق در میان گذشتگان و آیندگان ) هستی .... ای علی ! پس از من ، ( مردم ) از تو جدا خواهند شد . ای علی ! پس از من ( مردم ) تو را رها میکنند.   عیون الاخبار الرضا (عليه السلام) ، مسند امام رضا (عليه السلام) جلد 1 صفحه 127 حدیث 106

رسول خدا (صلي الله عليه و آله) به امیرالمومنین (عليه السلام) فرمود : هنگامی که من از دنیا رفتم ، کینه هایی در سینه های گروهی ظاهر میشود ، که آنان علیه تو مجتمع میشوند ، و تو را از حقت منع میکنند.  عیون الاخبار الرضا (عليه السلام) ، مسند امام رضا (عليه السلام) جلد 1 صفحه 133 حدیث 150

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) در نخستین روز ولادت حضرت سیدالشهدا (عليه السلام) ، فرزند خود را دید و گریست . اسماء بنت عمیس که قابله امام حسین (عليه السلام) بود ، علت گریه رسول خدا (صلي الله عليه و آله) را پرسید ، پیامبر فرمود : گروه سرکش پس از من او را می کشند . خدا آنان را به شفاعت من نرساند.  عیون الاخبار الرضا ، مسند امام رضا (عليه السلام) جلد 1 صفحه 149 حدیث 198

رسول خدا (صلي الله عليه و آله) فرمود : بهشت حرام شده بر هر کسی که به اهل بیت من ظلم کند ، و با آنان بجنگد ، و بر کسی که متعرض به آنان باشد ، و هرکسی که دشنام گو به ایشان باشد.  امالی شیخ طوسی ، مسند امام رضا (عليه السلام) جلد 1 صفحه 238 حدیث 441

 رسولخدا (صلي الله عليه و آله) فرمود : من خزانه علم هستم ، و علی (عليه السلام) کلید این خزانه است و هرکس خزانه را بخواهد ، باید از کلید بهره گیرد.  عیون الاخبار الرضا (عليه السلام) ، مسند امام رضا (عليه السلام) جلد 1 صفحه 135 حدیث 163

رسول خدا (صلي الله عليه و آله) فرمود : مَثَل او ( حضرت مهدی ع ) مَثَل ساعت ( قیامت ) است که هیچ کس جز خدا آنرا در زمان خودش آشکار نمیسازد ، در آسمانها و زمین سنگین است . بر شما نمی رسد مگر به طور ناگهانی.  کمال الدین و تمام نعمة ، ینابیع المودة ، مسند امام رضا (عليه السلام) جلد 1 صفحه 224 حدیث 391

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) در ضمن وصیت های خود به شاه ولایت حضرت علی (عليه السلام) چنین فرموده اند : ای علی به وصیت های من توجه کن ، همواره در خیر و سعادت خواهی بود تا هنگامی که وصیت های مرا عمل کنی ، هرکس از انتقام دست بکشد و از آن چشم بپوشد در صورتیکه قدرت بر انتقام داشته باشد ، خداوند روز قیامت او را در محل امنی قرار خواهد داد و مزه عفو را به او خواهد چشانید. بهترین جهاد برای آدم این است که چون صبح کرد و وارد جامعه شد ، همتش این باشد که به هیچ فردی ستم روا ندارد و به حقوق احدی تجاوز نکند.آن انسانی که جامعه از زبانش آرامش نداشته باشند و مردم از شر زبانش در امان نباشند ، این چنین آدمی از اهل آتش است. بدترین مردم آن کسی است که مردم از ترس او را احترام کنند ، تا از شرش در امان باشند ، بدترین مردم کسی است که آخرت خود را برای رسیدن به جاه و منال دنیا بفروشد ، و بدتر از این آن انسانی است که آخرت خود را برای دنیای دیگری بفروشد. خداوند دروغ مصلحتی را که برای اصلاح برادران ایمانی گفته شود دوست دارد ، ولکین راستی را که موجب فساد و دشمنی بین افراد میشود را دشمن میدارد.هر مست کننده ای که عقل را از آدمی سلب کند ، حرام است ، و هرچیزی که زیادی آن مست کننده باشد ، آشامیدن یک جرعه از آن نیز حرام است.تمام گناهان در یک خانه قرار گرفته اند ، کلید این خانه آشامیدن شراب است ، یعنی اگر آدمی شراب نوشید مرتکب هرگناهی میگردد و هر فسقی از او سر میزند. بر شارب الخمر ( شرابخوار) لحظه میگذرد که در آن حال خداوند را نمی شناسد ، یعنی در حال مستی از خداوند غافل است و مرتکب هرکاری میشود و هر معصیتی را مرتکب میگردد.کوههای بلند و سر بر آسمان کشیده را میتوان از جای کَند ، ولیکن زمامداریکه هنوز ایام حکومتش سپری نشده و وقت مرگش فرا نرسیده نمیتوان از بین برد.چهار نفر هرچه از خداوند بخواهند مستجاب میگردد : پیشوای عادل ، دعای پدر برای فرزند ، مردیکه برای برادر دینی خود در پنهان بدون اطلاع او برایش دعا کند و کسی که مورد ظلم و ستم قرار گرفته باشد و به ظالم نفرین کند ، خداوند متعال میفرماید : به عزت و جلالم سوگند انتقام مظلوم را از ظالم خواهم گرفت ، ولو بعد از مدتی که از ستم گذشته باشد.خداوند بهشت را به مردی که بدزبان و فحاش باشد و هرچه به زبانش آید بگوید حرام کرده است.مزاح نکن ، تا وقارت از بین نرود ، و دروغ نگو تا نور چهره ات محفوظ بماند ، و از دو خصلت دوری گزین : دل تنگی و تنبلی ، تن آسائی ، اگر دل تنگ شدی در برابر حق شکیبا نخواهی شد ، و اگر تنبل شدی حق کسی را اداء نخواهی کرد. ده نفر از این امت به خداوند کافر شدند ، و آنان عبارتند از : سخن چین ، جادوگر ، مرد بی غیرت ( دیوث ) ، مردان زناکار ، کسی که با حیوان درآمیزد ، کسی که با محارم خود زنا کند ، شخصی که فتنه برانگیزد ، و به دشمنان مسلمان ها اسلحه جنگی بفروشد ، و کسی که زکات ندهد و با استطاعت زیارت خانه خدا را ترک کند و بمیرد.مرد عاقل باید جز در این سه طریق راه دیگری نرود ، اول دنبال معاش خود را بگیرد ( پی روزی رود ) ، دوم در فکر آخرت خود باشد ، سوم از لذائذ مشروع استفاده کند.مکارم اخلاق در دنیا و آخرت سه چیز است : کسی که بر تو ستم کرده از وی درگذری ، و کسی که ارتباط خود را با تو قطع کرده تو با او از در آشتی درآیی و ارتباط خود را با او برقرار سازی ، و کسی که از روی نادانی برای تو موجب ناراحتی فراهم آورده با بردباری از وی درگذری.از چهارچیز قبل از رسیدن چهار چیز دیگر هرچه زودتر استفاده کنید : از جوانی قبل از پیری ، از تندرستی پیش از اینکه بیمار گردی و ناتوان شوی ، از ثروت قبل از اینکه فقیر و ناتوان گردی.آفت شرف و بزرگی فخر و مباهات است ، و اینکه انسان همواره به اصل و نسب خود مغرور باشد.هرکس از خداوند متعال بترسد ، همه موجودات از وی خواهند ترسید و از او حساب خواهند برد ، و هرکسی که از خداوند واهمه و ترس نداشته باشد خداوند او را از هر چیزی خواهد ترسانید.هرکس این چهار خصلت را دارا باشد خداوند برای او خانه ای در بهشت میسازد : 1.کسی که یتیمی را جای دهد 2.و ناتوانی را حمایت کند 3.و به پدر و مادرش مهربانی نماید 4.و به زیر دستانش با محبت رفتار کند.هرکس با سه خصلت خداوند را ملاقات کند از بهترین مردم است : آنکس که واجبات خداوند را انجام دهد و از محرمات دست بکشد ، و به آنچه خداوند داده قناعت کند ، این چنین آدمی پرستنده ترین و پارساترین و بی نیازترین بندگان است.مجالست و هم نشینی با سه دسته از مردم دل را می میراند: هم نشینی با مردمان پست ، مجالست با توانگران ، و سخن گفتن با زنان. انجام سه عمل از حقائق ایمان است : انفاق در هنگام تنگ دستی ، و گذشت از خود در برابر مردم ، و بخشش علم و دانش برای کسی که طالب علم است.هرکس دارای این هفت خصلت باشد به حقیقت ایمان رسیده و کامل شده است و درهای بهشت به روی او بازگردیده است : کسی که وضوی خود را کامل بگیرد ، و نماز خود را با وجه نیکویی ادا نماید ، و زکات مال خود را بدهد ، و خشم خود را فرو برد ، و زبانش را نگه دارد ( غیبت نکند ، دروغ نگوید و ... ) و از گناهانش استغفار کند و افراد خانه اش را نصیحت و اندرز دهد.سه چیز موجب خوشحالی مومن در دنیا است : دیدن برادران دینی ، و افطار روزه داران و نماز خواندن در آخر شب.از سه چیز تو را نهی میکنم : حسد ، حرص ، و تکبر.هرکس دارای این سه خصلت نباشد اعمالش تمام نخواهد شد : ترسی که او را از نافرمانیهای خداوند باز دارد ، و اخلاقیکه به وسیله آن با مردم مُدارا کند ( البته مُدارا با مردم همرنگ شدن با خلافها و گناهان آنها نیست ، مُدارا  با مردم  به این معنی نیست که در مقابل گناه آنها بی تفاوت باشیم و تاییدشان کنیم   ) ، و حلمیکه به وسیله آن نادانان را از خود دور سازد.چهار خصلت موجب شقاوت آدمی می گردد : 1.خشکی چشم 2.تیرگی دل 3.آرزوهای دور و دراز 4.دوست داشتن زندگی در دنیا.اشخاص متظاهر و فریبکار سه علامت دارند : هرگاه با انسان روبرو گردند چاپلوسی میکنند ، و هرگاه دور باشند ( پشت سرت ) غیبتت را میکنند ، و اگر برای آدمی مصیبت و ناراحتی پیش آید شماتت میکنند.ستمکاران را سه علامت است :1.زیردستان را آزار و اذیت میدهند2.با افراد بالادست خود با نافرمانی زندگی میکنند3. از ستمکاران پشتیبانی مینمایند.منافقین هم دارای سه علامت هستند : 1. سخنان دروغ و غیر واقع می گویند 2.هرگاه وعده بدهند به وعده خود وفا نمیکنند 3.هرگاه مورد امانت واقع شدند و چیزی در نزد آنان گذاشته شد خیانت میکنند.  ریاکاران سه علامت دارند: از کارهای خود تمجید می نمایند و اظهار سرور و شادمانی میکنند ، و هنگامیکه تنها بمانند اوقات خود را به کسالت میگذرانند و دوست دارند که مردم پیوسته از آنان به نیکی یاد کنند. به خدا سوگند اگر مرد متواضع در ته چاه قرار گیرد ، خداوند متعال بادی را میفرستد و او را از قعر چاه بیرون میآورد و در دولت بد کاران ، بالای نیکوکاران قرار خواهد داد. مومن آن کس است که جان و مال مسلمان از دست وی در امان باشد ، و مسلمان کسی است که سایر مسلمانان از دست و زبان او در آرامش باشند ، و مهاجر کسی را گویند که از گناهان دست بکشد.محکمترین رشته ایمان دوستی در راه خدا و دشمنی برای رضای خدا است. هرکس از زنش اطاعت کند خداوند او را به رو در آتش خواهد افکند ، مولا علی (عليه السلام) فرمود : یا رسول الله مقصود از اطاعت زن چیست ؟ حضرت رسول (صلي الله عليه و آله) فرمود : مرد به زن خود اجازه می دهد در هر مجلسی شرکت کند ، و به هر محفل نامناسبی برود ، و لباس نازک بپوشد و خودنمایی کند. خداوند متعال به وسیله اسلام غرور جاهلیت و افتخار به آباء و اجداد را از بین برد ، مردم همگی از حضرت آدم هستند ، و حضرت آدم نیز از خاک است ، گرامی ترین مردم در نزد خداوند کسی است که پرهیزگارتر باشد. هرکس علم بیاموزد و نظرش این باشد که با نادانان لجبازی کند و یا با دانایان مجادله نماید ، و یا مردم را به طرف خود جلب کند ، این چنین آدمی از اهل آتش است.هرگاه بنده ای بمیرد ، مردم گویند : از خود در جهان چه گذاشته است ؟ ( چقدر مال و ثروت زمین و .... گذاشته است ) ولی فرشتگان می گویند : قبل از خود چه توشه ای برای آخرتش فرستاده است. این جهان برای مومن زندان است ، و برای کافر مانند بهشت. مرگ ناگهانی برای مومن راحتی و برای کافر موجب حسرت و ندامت است. خداوند برای دنیا وحی فرستاد به کسانیکه به من خدمت میکنند ، خدمت کن. و کسانیکه به تو خدمت میکنند آنها را در ناراحتی و مشکلات قرار بده. اگر این جهان به اندازه یک بال مگس در نزد خدا ارزش داشت هر آینه یک جرعه آب هم به کافر نمی داد. ناله های مومن بیمار به منزله تسبیح و تهلیل اوست ، و خوابیدن او در بستر مرض مانند این است که خداوند را عبادت میکند ، و از این پهلو به آن پهلو شدن مثل این است که در راه خداوند جهاد میکند ، و اگر مرد مومن از مرض خود بهبودی حاصل کرد و در جامعه قدم گذاشت گناهانش محو خواهد شد. اسلام همانند مردی عریان است ، حیاء به منزله لباس او ، وقار زینت او ، و عمل صالح مردانگی او و پرهیزگاری اساس زندگی اوست ، هرچیزی پایه ای دارد ، و پایه اسلام محبت ما اهل بیت (عليه السلام) است. بد اخلاقی شوم است ، و اطاعت از زن موجب پشیمانی است ، و اگر در چیزی شومی باشد همانا در زبان زن است ، و سبکباران نجات پیدا کردند.هرکس بر من دروغ بندد جایگاه او پر از آتش خواهد بود.سه چیز حافظه را زیاد میکند و بلغم را زایل میسازد ، کندر خوردن و مسواک زدن و قرائت قرآن.مسواک زدن سنت است ، دهان را پاک میکند ، و چشم را بینا میسازد ، و خداوند را خشنود میکند ، و دندان ها را سفید میکند ، بوی بد دهان را از بین میبرد ، و لثه ها را محکم میکند ، و اشتها را زیاد میکند ، و بلغم را دفع میکند ، و حافظه را زیاد میکند ، و نیکیهایی را زیاد مینماید ، و فرشتگان را خوشحال میسازد.رسول خدا (صلي الله عليه و آله) به مولا علی (عليه السلام) فرمودند : خداوند ذریه هر پیغمبری را از نسل او قرار داده ، ولیکن ذریه مرا در صلب تو قرار داده است ، و اگر تو نبودی من ذریه ای نداشتم.گروهی در آخرالزمان خواهند آمد که یقین و ایمان آنان موجب شگفتی خواهد بود ، با اینکه آن جماعت پیغمبری را ندیده و حجت ظاهری از آنها پوشیده شده است ، آنان فقط با دیدن آثار ، ایمان میآورند.سه چیز موجب قساوت قلب میشود ، شنیدن لهویات ، و دنبال شکار رفتن ، و به خانه حُکام و پادشاهان رفت و آمد کردن.خداوند دعای مردی را که با غفلت اداء میکند ، نمی پذیرد ، . خوابیدن عالم ، از عبادت عابد جاهل ، بهتر است.دو رکعت نماز که عالم میخواند از هزار رکعت که عابد جاهل ، میخواند بهتر است.در زنا شش عقوبت و کیفر گریبانگیر است که سه خصلت آن در دنیا گریبان زنا کننده را می گیرد ، و سه خصلت آن در آخرت گریبانگیر فرد زنا کننده را می گیرد ، اما سه خصلتی که در دنیا به آن دچار میشود : آبرو و حیثیت را میبرد ، و مرگ را زودتر میرساند ، و روزی را قطع میکند و اما سه خصلتی که در آخرت گریبانگیر شخص زنا کننده میشود : در محاسبه اعمال با او بدرفتاری میگردد ، و موجبات خشم و غضب خداوند منان را فراهم میسازد ، و مجازات و عذاب زناکار را در قیامت ، بزرگ میکند.در عمل ربا هفتاد گناه هست که آسانترین آنها مانند زنا با محارم در خانه خداست.یک درهم ربا در نزد خداوند بزرگتر است از هفتاد بار زنا با محارم در خانه خدا.هرکس اندکی از زکات مال خود را نپردازد ، این شخص در زمره مسلمانان و مومنان نیست و هیچ ارزش و اعتباری ندارد.کسی که مستطیع شد و به حج نرفت کافر است ، خداوند میفرماید : از طرف خداوند بر مردم واجب است که حج خانه خدا را به جا آورند در صورتیکه استطاعت داشته باشند ، و هرکس پس از استطاعت این فریضه را ترک کند ( بر خود ستم کرده است ) و خداوند از جهانیان بی نیاز است. هرکس حج را به تاخیر اندازد تا وقتیکه بمیرد ، خداوند او را روز قیامت یهودی و یا نصرانی مبعوث میگرداند.صدقه دادن بلای حتمی را دفع میکند.صله ارحام و ارتباط با خویشاوندان عمر را زیاد میکند.قبل از اینکه شروع کنی به غذا خوردن نمک بخور و بعد از غذا هم نمک بخور ، در این کار هفتاد دو مرض از شما دفع میگردد.عقل آن است که به وسیله آن بهشت به دست آید ، و رضای پروردگار حاصل شود.اولین چیزی که خداوند آفرید عقل بود ، پس فرمود : روی آور او هم روی آورد ، و بعد فرمود پشت کن ، و او هم پشت کرد ، سپس خدای عزوجل فرمود : به عزت و جلال خودم سوگند ، آفریده ای را دوست و نزدیک تر به خود از تو نیافریدم ، مردم را به وسیله تو مورد مواخذه قرار می دهم و آنان را به وسیله تو پاداش خواهم داد و یا عذاب خواهم کرد.گفتار بی کردار ( بی عمل ) اثری و خیری در آن نیست ، نگریستن در چیزی بدون اطلاع از آن فائده ای ندارد ، و مالی که در آن بخشش نباشد ، و راستی که در آن وفا نباشد سودی ندارد ، دانش بدون پرهیزکاری ، و صدقه بدون نیت ، و زندگی بدون تندرستی ، و وطن بدون امنیت و خوشحالی فایده و سودی برای انسان نخواهد داشت.خداوند خوردن هفت عضو از گوسفند را حرام کرده است : خون ، مذاکیر ، مثانه ، نخاع ، غدد ، طحال ، مرارة.آیا شما را به شبیه ترین مخلوقات به خودم خبر ندهم ؟ فرمود : آری ، حضرت رسول (صلي الله عليه و آله) فرمود : آن که اخلاقش از همه بهتر و بردباریش از همه بزرگتر ، و خویشاوندانش مهربانتر ، و از همگان با گذشت تر باشد.امت من هرگاه این ذکر را بخوانند از هم و غم نجات پیدا میکنند (( لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم )) حق فرزند بر پدر این است که نام او را نیکو بگذارد ، و او را ادب بیاموزد ، و به مقام شایسته ای برساند ، و حق پدر بر فرزند این است که او را با نام صدا نزند ، و جلوتر از او راه نرود ، پیش روی او ننشیند.خداوند پدر و مادری را که موجبات عقوق ( عاق شدن ) فرزند خود را فراهم آورند لعنت کرده است.همان طور که فرزندان عاق والدین میشوند ، والدین نیز عاق فرزندان خود میگردند.خداوند پدر و مادری را که فرزندان خود را به نیکی وادارند رحمت میکند.هرکس در نزد او از برادر مسلمانی غیبت شود و او قدرت دفاع از آن را داشته باشد و دفاع نکند ، خداوند در دنیا و آخرت او را رسوا میکند.هرکس یتیمی را سرپرستی کند و مخارج او را از مال خودش پردازد تا آنگاه که بی نیاز گردد ، بهشت برای این چنین آدمی واجب میگردد.هرکسی از روی احسان و محبت دست عطوفت بر سر یتیمی بکشد خداوند روز قیامت به تعداد هر مویی از سر آن کودک نوری به آن مرد عطا خواهد کرد که در پرتو آن از تاریکیهای روز قیامت نجات پیدا کند.فقری بدتر از نادانی ، و ثروتی بالاتر از عقل ، و تنهایی وحشت آورتر از عُجب و خودپسندی ، و عقلی بهتر از تدبیر نیست ، هیچ پرهیزکاری مانند باز داشتن نفس از حرامها و از سخنان نابجا نیست ، شرفی بالاتر از حُسن خُلق و عبادتی مانند تفکر در امور نیست. آفت سخن دروغ گفتن است ، آفت علم فراموشی ، آفت عبادت فاصله انداختن است ، و آفت زیبایی تکبر و خودپسندی ، و آفت حلم ، حسد است.خداوند متعال به دنیا توجه کرد و مرا از میان آن برگزید ، و بار دیگر توجهی کرد و تو را از میان مردان اختیار کرد و بار سوم توجه کرد امامان از فرزندانت را از میان مردان برگزید ، و مرتبه چهارم توجه نمود و فاطمه (س) را بر زنان جهان اختیار کرد.ای علی نام تو را در چهار جا با نام خود همراه دیدم ، و به آن اُنس گرفتم ، هنگامی که در شب معراج به بیت المقدس رسیدم ، دیدم در (( صخره )) نوشته شده :    (( لااله الا الله ، محمد رسول الله )) خداوند فرمود : او را تایید کردم و یاری نمودم به وسیله وزیرش  ، پرسیدم ای جبرئیل وزیر من کیست ؟ گفت : علی بن ابی طالب (عليه السلام) ، و هنگامی که به سدرة المنتهی رسیدم دیدم در آنجا نوشته شده منم خداوند که خدائی جز من نیست ، محمد برگزیده من از میان مخلوقات من است ، او را به وسیله وزیرش تایید و یاری کردم ، پرسیدم از جبرئیل که وزیر من کیست ؟ گفت : علی بن ابیطالب (عليه السلام) ، پس از اینکه از سدرة المنتهی گذشتم و به نزدیک عرش خداوند رسیدم ، مشاهده کردم بر پایه های عرش نوشته شده است منم خداوند که جز من خدایی نیست ، و محمد (صلي الله عليه و آله) دوست من است ، و او را به وسیله وزیرش تایید و یاری کردم. ای علی خداوند متعال تو را در هفت خصلت با من برابر قرار داده است : تو اولین فردی هستی که با من از قبر سر بر میاری ، و نخستین کسی هستی که با من در کنار پل صراط توقف میکنی ، و اول فردی هستی که با من زنده می شوی و با من لباس می پوشی و نخستین فردی هستی که با من از آشامیدنیهای سر به مهر بهشتی خواهی نوشید.  کِتابُ المَواعِظ شیخ صدوق صفحه 3 الی 49 

 حضرت رسول (صلي الله عليه و آله) به سلمان فارسی (ره) فرمودند : ای سلمان هرگاه مریض شدی در هنگام مرض و کسالت خداوند سه نوع توجه به تو دارد : همواره در نظر خداوند هستی ، دعای تو در هنگام کسالت و مرض مستجاب میگردد و گناهانت آمرزیده میشود ، و تا هنگام مرگ خداوند تو را از عافیت برخوردار میکند ، سپس حضرت رسول (صلي الله عليه و آله) متوجه ابوذر شد و فرمود : ای ابوذر تو به تنهایی زندگی میکنی و به تنهایی از جهان می روی ، و به تنهایی داخل بهشت میگردی ، گروهی از اهل عراق به خاطر غسل دادن و کفن کردن و دفن کردن تو خوشبخت خواهند شد ، سپس رسول الله (صلي الله عليه و آله) روی خود را به طرف اصحاب کردند و فرمودند : از اشرار و بدهای شما به شما خبری ندهم ؟ عرض کردند : خبر دهید ، فرمود کسانیکه در جامعه رفت و آمد میکنند و سخن چینی مینمایند ، و بین دوستان را تفرقه می اندازند ، برای افراد پاک و بی آلایش عیب جویی میکنند.    کِتابُ المَواعِظ شیخ صدوق صفحه 49 الی 50 

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) فرمودند : آنچه کم باشد و کفایت کند از آنچه بیشتر باشد و مشغول نماید بهتر است ، بهترین توشه تقوی و پرهیزکاری است ، ترسیدن از خداوند سرمایه حلم و بردباری است.بهترین چیزی که در قلب جای می گیرد یقین است ، شک و تردید از ناسپاسی و کفر است ، مستی از پاره های آتش جهنم است ، سرودن شعر ( گمراه کننده ) از کارهای شیطان است ، شراب جامع ( جمع کننده ) همه گناهان میباشد ، زنان دام شیطان هستند.بدترین کسبها رباخواری است ، بدترین خوردنیها خوردن مال یتیم است ، خوشبخت کسی است که از غیر خودش پند گیرد ( یعنی از کارهای بد دیگران پند گیرد و آنها را انجام ندهد ) ، بدبخت کسی است که از شکم مادر بدبخت متولد شود ، از ربا بدتر دروغ است ، فحش و ناسزا گفتن به مومن فسق است ، جنگیدن با مومن کفر است ، غیبت کردن مومن نافرمانی کردن خداوند است ، احترام مال مومن مانند احترام خون اوست ، غیبت کردن مومن معصیت خداوند است ، مال مومن مانند خون او محترم میباشد ، هرکسی خشم خود را فرو برد خداوند به او پاداش می دهد ، هر آن کسی که در مصائب صبر کند ، پروردگار به آن عوض خواهد داد. اکنون تنور جنگ گرم شده است ( شاید مقصود جنگ با نفس و شهوات باشد ) مومن دو بار در یک سوراخ فرو نمی رود ، یعنی باید زرنگ باشد و فریب نخورد ، شنیدن مانند دیدن نیست ، خداوندا برای امت من در سحرها برکت قرار بده ، مخصوصا روزهای شنبه و پنجشنبه ، در هم نشینی با همدیگر مراعات امانت و راز نگهداری را بکنید ، رئیس یک خانواده و عشیره در حقیقت خادم آنها است.اگر کوهی بر کوه دیگر ستم کند ، خداوند آن کوه را متلاشی میکند ، قبل از همه به افرادیکه تحت کفالت تو هستند توجه کن ، جنگ خدعه و نیرنگ است ، مسلمان در برابر برادر مسلمانش مانند آینه است ، ابتلاء و گرفتاریهای زندگی از سخن گفتن برمی خیزد ، مردم مانند دانه های شانه برابر هستند ، کدام مرض بدتر از بخل است ، شرم و حیاء بهترین کلمه است ، دروغ  خانه ها را ویران کند و اجتماعات را پراکنده میسازد ، ستم کردن بدترین چیزی است که آدمی زودتر به عقوبت آن میرسد ، و نیکی بهترین کاری است که انسان زودتر نتیجه آنرا مشاهده میکند ، مسلمانان اگر با همدیگر معاهده و شرطی بستند باید به آن عمل کنند ، بعضی از اشعار حکمت آمیز است و آدمیان را به اخلاق پسندیده وامیدارد ، بعضی از بیانات سحرآمیز است ، و انسانی را فریب میدهد.با مردمان روی زمین با عطوفت و مهربانی رفتار کن و آن کس که در آسمان ها است با تو مهربانی خواهد کرد ، هرکس که در راه دفاع از مالش کشته شود در زمره شهداء محسوب میگردد ، اهل ایمان نباید بیش از سه روز برادران ایمانی خود را ترک گویند ( با آنها قهر کنند ) و اگر بین آنان کدورتی پیدا شده باید هرچه زودتر آشتی کنند ، هر کس به دیگران رحم نکند ، مورد محبت دیگران قرار نخواهد گرفت ، پشیمانی از گناه و معصیت به منزله توبه و بازگشت است.هرکس مردم را به طرف خیر و سعادت دعوت کند مانند آن است که خود آن افعال نیک را انجام داده باشد ، اظهار علاقه و محبت مفرط به یک چیزی آدمی را کور و کر میکند.کسی که از خداوند شاکر نباشد ( خدا را شکر نکند ، شکر فقط گفتن الحمدلله نیست ، بلکه از شکر و سپاسگذاری این است که از اعضای بدنمان در راه طاعت خداوند متعال استفاده کنیم ) و او را در برابر لطف و احسان سپاسگذاری نکند ، شکر مردم را نیز انجام نمی دهد ، از آتش جهنم بترسید ولو با انفاق نصف خرما باشد ، آدمیان مانند معدن های طلا و نقره هستند ، صاحب مجلس شایسته است در صدر مجلس بنشیند ، به صورت چاپلوسان و ستایشگران خاک بپاشید ، به وسیله صدقه دادن روزی خود را زیاد کنید ، به سبب دعا بلاهای نازله را دفع کنید ، دلهای آدمیان و جانوران به طور طبیعی به طرف کسانیکه به آنها نیکی میکنند متمایل میباشند ، و هم چنین دشمن میدارند آن کسی را که با آنان دشمنی میکند ، هیچ مالی از صدقه دادن نقصان پیدا نمیکند ( کم نمیشود) ، در صورتیکه انسان دارای ارحام و خویشاوندان محتاج و فقیر باشد نمیتواند صدقه خود را به دیگران بدهد.تندرستی و آسایش دو نعمتی است که قدر آن دانسته نمیشود ، تسلط و قدرت مرد در خانه موجب زیادی عفت زن میگردد ، اطاعت مخلوق در جائیکه موجب معصیت و گناه خالق میشود جائز نیست.  کِتابُ المَواعِظ شیخ صدوق صفحه 50 الی 55

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : خوشا به حال آنکسی که عمرش طولانی گردد و کارهایش به نیکی بگذرد ، و سرانجامش نیکو باشد و خداوند از وی راضی گردد ، و وای بر آن کسی که زندگانیش به طول انجامد و کارهایش بد باشد و پایان کارش به خوبی نیانجامد و خداوند را بر خود خشمگین کند.

حضرت باقر (عليه السلام) فرمود : خداوند به حضرت رسول (صلي الله عليه و آله) وحی فرستاد و فرمود : من از چهار خصلت که در جعفر بن ابیطالب هست راضی هستم و او را تقدیر میکنم، حضرت رسول (صلي الله عليه و آله) ، جعفر را احضار فرمودند و او را از جریان مطلع کردند. جعفر عرض کرد : اگر خداوند شما را از خصلت ها من خبر نداده بودند من هم شما را مطلع نمیکردم ، یا رسول الله من هرگز شراب ننوشیدم زیرا میدانستم اگر شراب بنوشم عقلم زائل میگردد ، و هرگز دروغ نگفتم زیرا میدانستم دروغ مردانگی را در آدمی میکاهد ، و در بستر زنا قدم نگذاشتم زیرا میدانستم اگر این کار را بکنم ، عذاب آنرا درباره خود خواهم دید ، و بت نپرستیدم زیرا میدانستم که از این عمل ضرر و نفعی برای من نیست ، در این هنگام حضرت رسول (صلي الله عليه و آله) دست مبارک خود را روی شانه او گذاشت و فرمود : چه قدر شایسته است که خداوند به تو دو بال عطاء کند که با فرشتگان در بهشت با آن دو بال پرواز کنی. حضرت فرمودند : خداوند تبارک و تعالی میفرماید : ای بندگان من همه شما گمراه هستید مگر آن کسانی را که هدایت کرده باشم ، و همه فقیر هستید مگر آنهایی را که بی نیاز کرده باشم ، همه شما گناه کار هستید مگر آنهایی را که بی نیاز کرده باشم ، همه شما گناه کار هستید مگر آنهایی را که من نگهداری کرده باشم. در روایت سکونی از حضرت امیرالمومنین (عليه السلام) روایت شده که آنجناب فرمود : هر روزیکه بر فرزند آدم میگذرد آنروز می گوید : ای فرزند آدم من روزی جدید هستم که بر تو طالع شده ام و بر اعمال تو گواهی می دهم ، پس امروز سخن حق بگو و کارهای نیک انجام بده تا در روز قیامت به نفع تو گواهی دهم و بدان که مرا هرگز نخواهی دید.

در روایت مسعده آمده که حضرت رسول (صلي الله عليه و آله) فرمود : مومن را بر مومن هفت حق است که از خداوند واجب شده است : نخست در ظاهر او را احترام کند ، و در دل خود او را دوست دارد ، و با مال و ثروت خود او را مساعدت کند و مواسات داشته باشد ، و غیبت او را نکند.و هرگاه مریض شده از وی عیادت کند ، و هرگاه درگذشت از وی مشایعت نماید ، و بعد از مرگ درباره او به حق سخن گوید.

عبدالله بن وهب از حضرت صادق (عليه السلام) روایت میکند که فرمود : برای مومن به همین اندازه بس است که خداوند او را یاری میکند و او می نگرد که دشمنانش در معصیت خداوند روزگار میگذرانند.

حضرت صادق (عليه السلام) فرمود : روز قیامت خداوند همه مردم را در یک بیابان هموار جمع میکند ، و ترازوهای عدل و داد را میگذارد ، در این هنگام خون شهیدان را با قلم دانشمندان هم وزن میکنند ، و مداد علماء بر خون شهیدان سنگینی میکند.

و نیز حضرت از پدرانش از علی (عليه السلام) روایت کرده که فرمود : به آن چه که امید نداری امیدوار باش تا به چیزی که امیدوار آن هستی ، موسی بن عمران (عليه السلام) از نزد اهلش بیرون شد تا برای آنها آتش فراهم سازد ، در اثر این کار خداوند با او سخن گفت و به عنوان پیامبری به نزد اهلش برگشت ، و ملکه سبا از خانه اش بیرون شد و در نتیجه در دست سلیمان (عليه السلام) مسلمان شد ، و جادوگران فرعون برای عزت و غلبه فرعون دست بکار شد ولیکن سرانجام از او دست برداشتند و مومن شدند.

جبرئیل بر حضرت رسول (صلي الله عليه و آله) فرود آمد و حضرت فرمود : ای جبرئیل مرا موعظه کن. گفت : ای رسول خدا هرچه میتوانی زندگی کن ولیکن بدان که پایان زندگی مرگ است و هرکسی را میخواهی دوست بدار ولیکن بدان که با او مفارقت خواهی کرد ( از او جدا خواهی شد ) ، هر کاری میل داری انجام بده و بدان که آن عمل را درک خواهید کرد ( هرکاری که انجام دهی نتیجه اش را می بینی ) ، شرف مومن نماز او در شب است ، و عزت او دست کشیدن از آزار و اذیت مردم میباشد.

و نیز آن حضرت از حضرت رسول (صلي الله عليه و آله) روایت کرده که فرمود : هرکس دوست دارد از آنچه که در دست مردم است بی نیاز باشد باید از آنچه که در نزد خداوند است اطمینان داشته باشد به آنچه که در دست اوست.  کِتابُ المَواعِظ شیخ صدوق صفحه 88 الی 93

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) فرمودند : شهید شش پاداش نزد خدا دارد : 1-همان گاه که به زمین افتاد ، گناهش آمرزیده شود ، جای خود را در بهشت ببیند ، از عذاب قبر ایمن است ، از وحشت قیامت در امان است ، تاج وقار بر سرش نهند که یک دانه یاقوتش از همه دنیا بهتر است ، هفتادو دو حوری تزویجش کنند و شفاعتش را درباره هفتاد نفر از بستگانش بپذیرند.  نصایح صفحه 246 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد