حوزه علمیه خوی

طبلایفایفتقبفتقغتنفتتفنف

پیوندهای نماز

پیوند نمازبا آسمان

در روایات سفارش شده که بعضی نمازها بهتراست زیر آسمان خوانده شود ،مانند نماز عید قربان،عید فطر،نماز باران،نماز روز عرفه وشاید این رمزی باشد که انسان خود را از قید و اسارت تنگناها ومحدودیتها خارج ساخته ودر فضای بزرگتری به خالق بی نهایت هستی توجه کند    

پیوند نمازبا سلامتی

اگر وضو وغسل برای بدن ضرر دارد،تیمم می کنیم.اگرآب تمیز و پاکیزه برای وضو وجود نداشت،تیمم می کنیم. اگر ایستادن درحال نماز مشکل بود یا ضرر داشت، میتوانیم بنشینیم .اگرنشستن ضرر داشت ،می توانیم در حال خوابیده نماز بخوانیم. اگرجان انسان در شرایط جبهه وجنگ در خطر بود،شکل وشیوه نماز تغییر می کند.

پیوند نماز با نظافت

اگر لباس انسان از نظر شرعی پاک باشد ولی نظیف و تمییز نباشد،نماز در آن لباس قابل قبول نیست،گرچه رفع تکلیف می کند،یعنی کثیفی لباس به نوعی مانع قبولی و عروج نماز است و لذا در نماز علاوه بر طهارت،نظافت و تمییزی بدن و لباس و محل برپایی نماز مورد توجه است.

در تاریخ آمده است که محل سجده امام صادق(علیه السلام) از بوی عطر ایشان شناخته می شد و از آن حضرت روایت شده است که بوی خوش پاداش نماز را بیش از هفتاد برابر می کند .


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد