حوزه علمیه خوی

طبلایفایفتقبفتقغتنفتتفنف

امر به به معروف ونهی از منکر

چرا در اسلام امر به معروف ونهی از منکر واجب شده است؟آیا این کار نوعی فضولی در کار دیگران نیست؟

مردمی که در یک جامعه زندگی میکنند،سرنوشتشان به هم خیلی مربوط است؛مثلا اگر یک نفر از آنان بیمار شود و بیماری اش هم یک بیماری سرایت کننده باشد،شاید ده ها بلکه صدها وهزارها نفر دیگر را هم مریض کند.اهالی شهرو روستا ومحله وکوچه،مداوم همدیگر را می بینند وباهم گفت وگو وداد وستدمی کنند وپیوسته باهم در ارتباط اند.وضعیت روحی وجسمی هر یک از آن ها،در وضعیت روحی وجسمی دیگران نیزمی تواند تاثیر بگذارد.به همین دلیل،اگر مردم دیدند که یک نفر گمراه شده هست وبه انجام گناه می پردازد،باید او را نصیحت کنند وبه راه راست بازگردانند.اگر آن ها بی تفاوت بمانند،شاید آن فرد گناه کار،افراد دیگر را نیز به گناه آلوده سازد.امر به معروف ونهی از منکر، فضولی نیست؛بلکه تلاشی برای حفظ سلامتی جامعه است.اگر مردم یک جامعه با گناه مبارزه نکنند وامر به معروف ونهی از منکر را کنار بگذارند،کم کم کل جامعه به گرداب گناه می افتند.پس برای حفظ ایمان واخلاق هر جامعه ای،باید اهل آن جامعه،مرتب همدیگر راامر به معروف ونهی از منکر کنند.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد