حوزه علمیه خوی

طبلایفایفتقبفتقغتنفتتفنف

.png

مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه ورود به حوزه

1. شركت در آزمون ورودي سال تحصيلي 96-95  حوزه و قبولي درآن
2. داشتن اولويت پذيرش دراستان
3.تطبيق اظهارات ثبت شده در ثبت نام اينترنتي با مدارك ارائه شده
4. عکس 2قطعه 4*3
5.   دو دوره کپي از تمام صفحات شناسنامه با ارائه اصل آن.
6. دو دوره کپي (پشت و رو) از کارت ملي با ارائه اصل آن.
7. کپي آخرين مدرک و كارنامه تحصيلي  با ارائه  اصل آن.
8. کپي مدرک يا كارنامه تحصيلي كه معدل آن را درثبت نام اينترنتي لحاظ نموده است با ارائه  اصل آن .
9. تأييديه اخلاقي از دو نفر روحاني.
10.ارائه کپي پايان خدمت يا معافيت دائم يامعافيت تحصيلي و اصل آن  براي متولدين قبل از سال 1377  لازم است. در صورت داشتن دفترچه اعزام به خدمت بايد دفترچه بدون مهر غيبت و اضافه خدمت باشد و تاريخ اعزام آن نيز بعد از 18/شهریور/95باشد.
11.  تکميل فرم پذيرش وبررسي پزشكي و پرسش نامه ها،(قبل ازجلسه ي مصاحبه )
12.   ارائه مدارك استفاده ازامتيازات در ثبت نام اينترنتي.
تذكر:
* براي داوطلباني که در ثبت نام و آزمون  شركت نكردند ونام آنها درليست قبولي مدارس علميه استان نيست  وکساني که مدارکشان ناقص استپرونده تشکيل نمي شود.
* براي افرادي که اظهارات ثبت شده اينترنتي آنان با مدارک ارائه شده مطابقت نداشته باشد به خصوص اگر معدل ثبت شده در اينترنت ازمعدل واقعي آنان بيشتر باشد، ويا مدارك مناسب امتيازات استفاده شده،كه مؤثردرپذيرش داوطلب بوده را نتواندارائه نمايد، پرونده تشکيل نمي شود.
* به داوطلباني كد تحصيلي داده مي شود كه مراحل پذيرش وگزينش را براساس دستورالعمل گزينش سال تحصيلي 96-95 بگذرانند ونام آنها درليست مديريت استاني باشد.
 * کلیه مشمولان فوق­دیپلم تا دکتری پس از فراغت از تحصیل، به شرط نداشتن غیبت و با رعایت شرایط سنی که دردفترچه راهنمای پذیرش حوزه های علمیه آمده است، می­­توانند به طور تمام وقت در حوزه­های علمیه تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی برخوردار شوند.
* دانشجويان متقاضي لازم است پس از آنكه مراحل پذيرش و گزينش آنان در حوزه به اتمام رسيد، انصراف قطعي از تحصيل دانشگاهي داده و گواهي آن را با تسویه حساب از دانشگاه ارائه نمايند.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد