حوزه علمیه خوی

طبلایفایفتقبفتقغتنفتتفنف

حجت الاسلام اکبری:جایگزینی ارزش‌های اسلامی به جای ارزش‌های غربی از مهم ترین وظایف دولت و ملت است.

photo_2019-02-05_15-54-25.jpg


استاد حوزه علمیه گفت: مهم ترین دغدغه رهبری که بر آن تاکید فراوانی دارند اشاره به ابعاد و عرصه های اسلامی شدن دولت و بیان راه‌ها و موانع تحقق دولت اسلامی می باشد


حجت الاسلام اکبری در دومین جلسه از دوره ریشه ها و آینده انقلاب اسلامی ضمن اشاره به اهمیت مباحث قبلی فرمودند : دلیل عدم تشکیل دولت و تمدن اسلامی در ادوار تاریخی برخی پیامبران فراهم نبودن زمینه آن به خاطر عدم همراهی مردم بوده است .
ایشان ضمن تمرکز و تشریح دوره های تحقق انقلاب اسلامی ادامه دادند : انقلاب جمهوری اسلامی سال ۵۷ به نتیجه رسیده ولی تا به‌حال در مرحله دولت سازی وقفه ایجاد شده است ، همانطور که رهبری از سال ۷۹ تاکید دارند که تا به حال دولت اسلامی به معنای واقعی نداشته ایم.
حجت الاسلان اکبری با تشریح شاخصه های اسلامی شدن دولت افزودند: اصلاح خود ، صداقت ، شجاعت و انطباق مسئولین دولت اسلامی با الگوهای اسلامی در دین و تقوی ، رعایت حال مردم ، شرع و بیت المال از مهم ترین راه های اسلامی شدن دولت است.
وی اظهار داشت: موانع تحقق دولت اسلامی به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم می شود که در بیانات و رهنمود های رهبری به وضوح قابل مشاهده است ، از جمله موانع درونی می توان به ضعف های فکری و عقلایی ،تردید در اصل هدف و دلبستگی به رفتار های طاغوتی و خرافی اشاره کرد.همچنین درگیری های قومیتی ، تحمیل جنگ ۸ ساله ، تحریم اقتصادی و حمایت از معاندان و اشرار داخلی نیز از جمله موانع بیرونی میباشند.
وی با انتقاد به اسراف در بودجه و مانع تراشی برخی مسئولین در تحقق دولت اسلامی اظهار داشتند: برخی مسئولین با کج فهمی دین در توجیه رفتار های غلط خود قدم برداشته و برخی با تردید در اصل هدف و لغزش در میانه راه از مواضع انقلابی خود کوتاه آمده و سبب تاخیر در تحقق دولت اسلامی می‌گردند.
تقلیل بودجه نهاد های فرهنگی و مضاعف شدن بودجه برخی تشریفات دولتی نمونه بارز اسراف و مصرف گرایی است که در روحیه قناعت پذیری مردم نیز تاثیر سوء خواهد گذاشت.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد