حوزه علمیه خوی

طبلایفایفتقبفتقغتنفتتفنف

نیم ساعت مانده به اذان صبح با پخش مناجات ، طلاب در فضای معنوی حیاط مدرسه به تهجد و نماز شب و راز و نیاز با پروردگار عالم می پرداختند.