• لوگوی حوزه علمیه امام خمینی (ره) شهرستان خوی
  • کارگاه آموزشی مقاله نویسی
  • برگزاری درس اخلاق در سطح شهر
    برگزاری درس اخلاق در سطح شهر